Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
I woke up on this side, I thought it was a dream
At first we learned to walk then learned to scream
You can't understand, when you're fed from a TV screen
You can't see the things that I can see
Vzbudil jsem se na této straně, myslel jsem že je to sen
Nejdřív jsme se naučili chodit, potom jsme se naučili křičet
Nemůžeš pochopit, když jsi nakrmený z televizní obrazovky
Nemůžeš vidět, ty věci co vidím já
But I forget, that you thank God and pray
Some things just never stay
And we all just slip away
Ale já zapoměl, že děkuješ Bohu a modlíš se
Některé věci prostě nikdy nezůstanou
A my všichni jen proklouzneme
This can't be the real world now
I don't believe it, when I can't see the truth
Welcome to the real world now
The old are carried in only to poison youth
Am I, the only one who thinks it's tragic
'Cause I know
This can't be the real world now
Oh no oh
Oh no oh
Tohle nemůže být reálný svět
Nevěřím tomu, když nevidím pravdu
Vítej do reálného světa
Staří jsou přineseni jen do otráveného mládí
Jsem jediný kdo si myslí, že je to tragické?
Protože já vím
Tohle nemůže být reálný svět
Oh ne oh
Oh ne oh
I look for some hope in every face there's a vacant stare
The shadows come but no one seems to care
The darkness floods every light that could promise change
She passed sound asleep when the blood is stain
But blood is pain
Hledám nějakou naději v každé tváři, jsou to jen prázdné pohledy
Stíny přicházejí, ale nikdo se nestará
Temnota zaplavuje každé světlo, které by mohlo slibovat změnu
Ona minula zvuk ve spánku, a přitom krev je poskvrna
Ale krev je bolest
Somewhere I know, that I'm not all alone
With this bated breath I hold
My lungs want to explode
Někde já vím, že nejsem úplně sám
S tímto zatajeným dechem, který držím
Moje plíce chtějí explodovat
This can't be the real world now
I don't believe it, when I can't see the truth
Welcome to the real world now
The old are carried in only to poison youth
Am I, the only one who thinks it's tragic
'Cause I know
This can't be the real world now
Oh no oh
Oh no oh
This can't be the real world now
Oh no oh
Oh no oh
Tohle nemůže být reálný svět
Nevěřím tomu, když nevidím pravdu
Vítej do reálného světa
Staří jsou přineseni jen do otráveného mládí
Jsem jediný kdo si myslí, že je to tragické?
Protože já vím
Tohle nemůže být reálný svět
Oh ne oh
Oh ne oh
Tohle nemůže být reálný svět
Oh ne oh
Oh ne oh
Just as soon as we see
Every flaw and every need we'll understand
And for the first time
A child to a man says only pure words that he can
He's too late the man he knows it he said
With all emotions set aside in a whisper say goodbye
Tak brzy, až uvidíme
Každou chybu a každou potřebu, porozumíme
A poprvé
Dítě řekne muži jen čistá slova, která může
On je příliš pozdní, ví, že on to řekl
Se všemi odloženými emocemi v šepotu říct sbohem
This can't be the real world now
I don't believe it, when I can't see the truth
Welcome to the real world now
The old are carried in now just to poison youth
Am I, the only one who thinks it's tragic
'Cause I know
This can't be the real world now
Oh no oh
Oh no oh
This can't be the real world now
Oh no oh
Oh no oh
This can't be the real world
This can't be the real world
This can't be the real world now
Oh no oh
Oh no oh
Tohle nemůže být reálný svět
Nevěřím tomu, když nevidím pravdu
Vítej do reálného světa
Staří jsou přineseni jen do otráveného mládí
Jsem jediný kdo si myslí, že je to tragické?
Protože já vím
Tohle nemůže být reálný svět
Oh ne oh
Oh ne oh
Tohle nemůže být reálný svět
Oh ne oh
Oh ne oh
Tohle nemůže být reálný svět
Tohle nemůže být reálný svět
Oh ne oh
Oh ne oh

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama

When The World Comes Down (Deluxe Album)

Reklama

The All-American Rejects texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.