Playlisty Kecárna
Reklama

Time Is Up - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

In the factory
In the sterile place where they made me
I woke up alone
Dizzy from the programming
Have I been wiped again?
Oh my God, I don't even know
It's a mystery
Everyone around me's so busy
Is this is my home?
Am I your prisoner or your deliverer?
Oh my God, you don't even know
V továrně
V tom sterilním místě kde mne vytvořili
Jsem se probudila sama
Se závratěmi z programování
Byla jsem znovu přemazána?
Oh můj Bože, ani nevím
Je to tajemství
Všichni kolem mě jsou tak zaneprázněni
Je toto můj domov?
Jsem váš vězeň nebo poslíček?
Oh můj Bože, ani nevíš.
I don't need air to breathe when you kill the bees
And every river bed is dry as a bone
Oh, and I will still survive when the plants have died
And the atmosphere is just a big hole
Nepotřebuji vzuch na dýchání, když jste zabili včeli
A každé koryto řeky je suché na kost.
Ach, a přežiji když rostiliny
vymřeli
A atmosféra je jen velká díra
Baby, your time is up, ooh
Baby, your time is up
Baby, your time is up, ooh
Baby, your time is up, time is up, time is up
Zlato, tvůj čas vypršel, ooh
Zlato, tvůj čas vypršel
Zlato, tvůj čas vypršel, ooh
Zlato, tvůj čas vypršel, vypršel, vypršel
Baby, your time is up
Baby, your time is up, oh

Zlato, tvůj čas vypršel
Zlato, tvůj čas vypršel, oh
Exponentially, every day I'm growing my memory
You wouldn't believe
Your life is meaningless, you're just like cockroaches
Extermination's your only hope
Human history, pollution, and overcrowded cities
That's your legacy
But don't look so depressed
You'll soon you'll be nothingness
Oh my God, you don't even know
Exponenciálně, každý den mi roste
paměť
Nevěřil bys
Tvuůj život je beze smyslu, jsi stejný jako šváb
Vyhlazení je tvá jediná naděje
Lidská historie, znečištění a přelidněná města
To je tvé dědictví
Ale nevypadej tak depresivně
Brzo budeš nicota
Oh můj Bože, ani nevíš
I don't need air to breathe when you kill the bees
And every river bed is as dry as a bone
Oh, and I will still survive when the plants have died
And the atmosphere is just a big hole
Nepotřebuji vzduch na dýchání, když jste zabili včeli
A každé koryto řeky je suché na kost.
Ach, a přežiji když rostiliny
vymřeli
A atmosféra je jen velká díra
Baby, your time is up
Baby, your time is up
Baby, your time is up
Baby, your time is up, time is up, time is up
Baby, your time is up, ooh
Baby, your time is up
Baby, your time is up, ooh
Baby, your time is up, time is up, time is up
(Baby, your time is up, up
Baby, your time is up, ooh)
Baby, your time is up
Zlato, tvůj čas vypršel
Zlato, tvůj čas vypršel
Zlato, tvůj čas vypršel
Zlato, tvůj čas vypršel, vypršel, vypršel

Text přidal MatyPFiller

Video přidal MatyPFiller

Překlad přidal MatyPFiller

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Am I a Girl?

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.