Playlisty Kecárna
Reklama

The Behemoth Cycles - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Paradox of coalescence
Multitude - Division
Unity - Intertwining
We are Legion!
We incarnate severance
Catenation!
Completion of aberrance
Paradox splynutí
Množství - Division
Jednota - prolínání
My jsme legie!
My vtělený odstupné
Catenation!
Dokončení aberrance
Arogance!
Věřili jsme, že do našeho
Spasení!
Náš poplatek je pouze čistá
Deziluze!
Chov nenávisti, pomsty a čisté
Zničení!
Jsme zuřivosti této zdrcující
Povznesený
Zastaralý
Perverzní
Mýtus
Uvolnění!
Pekla požárů nejhlubší nenávist vede k nejhorším of Chaos
Jak jsme se nemůže stát Bohy
Pak jsme se poslední zničující pomstou
Porucha objevuje v nejrůznějších formách
Pak jsme se mor of Chaos ohřívá
Porucha postihuje v nejrůznějších formách
Odsuzujeme tento svět, nechte hořet!
Arrogance!
We believed into our
Salvation!
Our tribute is merely pure
Disillusion!
Breeding hatred, revenge and pure
Destruction!
We're the fury crushing this
Elated
Obsolete
Perverted
Myth
My jsme legie!
My vtělený odstupné
Catenation!
Dokončení aberrance
Otroctví!
Odepření ovládání deliquescence
Ale přijdeme všichni naši důvěru
Ve stroji
Chov nenávisti, pomsty a čisté
Zničení!
Jsme zuřivosti této zdrcující
Povznesený
Zastaralý
Perverzní
Mýtus
Uvolnění!
Unleashing!
The Hell's fires of the deepest hatred leading to the worst of Chaos
As we cannot become Gods
Then we shall be the last withering vengeance
Disorder appears in the most varied forms
Then we shall be the pestilence of Chaos warms
Disorder afflicts in the most varied forms
Condemn this world, let it burn!
Pekla požárů nejhlubší nenávist vede k nejhorším of Chaos
Jak jsme se nemůže stát Bohy
Pak jsme se poslední zničující pomstou
Porucha objevuje v nejrůznějších formách
Pak jsme se mor of Chaos ohřívá
Porucha postihuje v nejrůznějších formách
Nenávidí své bližní - ať umře!
We are Legion!
We incarnate severance
Catenation!
Completion of aberrance
Studené,
Věčně studené
Immolate mistrů nemocných a nesmiřitelný osudu
Rozpadu bezduchá velitele
Zabít!
Pak jsme se masakr
Vzhledem k tomu, nic po nás
Vzhledem k tomu není co získat a
Chaos má přijít znovu
Jak není tam žádná pravda
Oslavte prázdna!
Slavery!
Denied control is deliquescence
But we lose all our trust
In the machine
Breeding hatred, revenge and pure
Destruction!
We're the fury crushing this
Elated
Obsolete
Perverted
Myth
My jsme legie!
Z nejvyšší odstupné
Catenation!
Dokončení aberrance
Paradox splynutí
Množství - Division
Jednota - prolínání
My jsme legie!
Z nejvyšší odstupné
Catenation!
Dokončení aberrance
Chov našich
Hanebnost
Suffer naše
Tyranie
Poslední Behemoth dokončení cyklu je hotovo.
Unleashing!
The Hell's fires of the deepest hatred leading to the worst of Chaos
As we cannot become Gods
Then we shall be the last withering vengeance
Disorder appears in the most varied forms
Then we shall be the pestilence of Chaos warms
Disorder afflicts in the most varied forms
Hate your fellow men - let them die!
Cold,
Eternally cold
Immolate the masters of an ill and implacable fate
Disintegration of the soulless Commander
Kill!
Then we shall massacre
As there is nothing after us
As there is nothing to gain and
Chaos has come again
As there is no truth
Celebrate Emptiness!
We are Legion!
Of the ultimate severance
Catenation!
Completion of aberrance
Paradox of coalescence
Multitude - Division
Unity - Intertwining
We are Legion!
Of the ultimate severance
Catenation!
Completion of aberrance
Breeding our
Infamy
Suffer our
Tyranny
Last Behemoth cycle completion is done.

Text přidala eruptio

Video přidala dasenka2

Překlad přidala Kanibalka

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Violentia Imperatrix Mundi

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.