Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
There's a girl in the corner
With tear stains on her eyes
From the places she's wandered
And the shame she can't hide
Stojí dívka v rohu
se slzami v očích
Z mnoha míst kde bloudila
A s hanbou, kterou nemůže skrýt
She says, "How did I get here?
I'm not who I once was.
And I'm crippled by the fear
That I've fallen too far to love"
Říká, "Jak jsem se sem dostala?
Už nejsem, jaká jsem byla kdysi.
A jsem spoutaná strachem,
že jsem padla příliš hluboko, než abych dokázala milovat"

But don't you know who you are,
What's been done for you?
Yeah don't you know who you are?
Ale copak ty nevíš kdo jsi?
Co pro tebe bylo učiněno?
No, ty nevíš kdo jsi?
You are more than the choices that you've made,
You are more than the sum of your past mistakes,
You are more than the problems you create,
You've been remade.
Jsi víc než rozhodnutí, která jsi udělala
Jsi víc než součet tvých chyb z minulosti
Jsi víc než problémy, jenž jsi vytvořila
Byla jsi proměněna.
Well she tries to believe it
That she's been given new life
But she can't shake the feeling
That it's not true tonight
Dobře, snaží se uvěřit tomu,
že dostala nový život
Ale nemůže setřást pocit,
že dnes večer to není pravda
She knows all the answers
And she's rehearsed all the lines
And so she'll try to do better
But then she's too weak to try
Zná všechny odpovědi
A nacvičila si všechny verše
A tak se bude snažit vést si lépe
jenže na to nemá dost sil
But don't you know who you are? Ale copak ty nevíš kdo jsi?
You are more than the choices that you've made,
You are more than the sum of your past mistakes,
You are more than the problems you create,
You've been remade.
Jsi víc než rozhodnutí, které jsi udělala
Jsi víc než součet tvých chyb z minulosti
Jsi víc než problémy, jenž jsi vytvořila
Byla jsi proměněna
You are more than the choices that you've made,
You are more than the sum of your past mistakes,
You are more than the problems you create,
You've been remade.
Jsi víc než rozhodnutí, které jsi udělala
Jsi víc než součet tvých chyb z minulosti
Jsi víc než problémy, jenž jsi vytvořila
Byla jsi proměněna
'Cause this is not about what you've done,
But what's been done for you.
This is not about where you've been,
But where your brokenness brings you to
Protože tohle není o tom, co jsi udělala
ale o tom, co bylo uděláno pro tebe
Tohle není o tom, kde jsi byla
Ale kam tě tvé zlomení přivedlo
This is not about what you feel,
But what He felt to forgive you,
And what He felt to make you loved.
Tohle není o tom, co cítíš
Ale co cítil On, takže ti odpustil
A co cítil On, a proto tě miluje
You are more than the choices that you've made,
You are more than the sum of your past mistakes,
You are more than the problems you create,
You've been remade.
Jsi víc než rozhodnutí, které jsi udělala
Jsi víc než součet tvých chyb z minulosti
Jsi víc než problémy, jenž jsi vytvořila
Byla jsi proměněna
You are more than the choices that you've made,
You are more than the sum of your past mistakes,
You are more than the problems you create,
You've been remade.
Jsi víc než rozhodnutí, které jsi udělala
Jsi víc než součet tvých chyb z minulosti
Jsi víc než problémy, jenž jsi vytvořila
Byla jsi proměněna
You've been remade
You've been remade.
You've been remade.
You've been remade.
Byla jsi proměněna
Byla jsi proměněna
Byla jsi proměněna
Byla jsi proměněna

Text přidala MartinaBa1

Text opravila Maaaja

Překlad přidala Kamil

Překlad opravila Maaaja

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Light Meets The Dark

Reklama

Tenth Avenue North texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.