Playlisty Akce
Reklama

Tribute - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
This is the greatest and best song in the world's. . Tribute.Toto je ta nejskvělejší a nejlepší píseň na světě... poklona.
Long time ago me and my brother Kyle here,...
we was hitchhikin' down a long and lonesome road.
All of a sudden,
there shined a shiny demon...
in the middle...
of the road.
Kdysi dávno jsme se já a tady můj brácha Kyle...
ztratili na dlouhé a opuštěné cestě.
Najednou,
zazářil jasný démon...
uprostřed...
cesty.
And he said:
Play the best song in the world,
or I'll eat your souls (whisper:Souls)
A řekl:
"Zahrajte tu nejlepší píseň na světě,
nebo sežeru vaše duše."
Well me and Kyle,... we looked at each other,
and we each said...
Okay.
No, já a Kyle.. jsme na sebe navzájem koukli,
a oba řekli..
"OK."
And we played the first thing that came to our heads,
Just so happened to be,
The Best Song in the World,
it was The Best Song in the World.
A zahráli jsme první věc, co nás napadla.
Jen tak náhodou
Nejlepší Píseň na světě,
byla to nejlepší píseň na světe.
Look into my eyes and it's easy to see
One and one make two,
two and one make three,
It was destiny.
Koukni se mi do očí, je to jednoduché vidět.
Že jedna a jedna jsou dvě,
dvě a jedna jsou tři,
byl to osud.
Once every hundred-thousand years or so,
When the sun don't shine and the moon don't glow
and the grass don't groow oooh
Jednou za každých sto tisíc let nebo tak,
když slunce nesvítí a měsíc nezáří
a tráva neroste, oooh.
Needless to say,
the beast was stunned.
Whip-crack went his whippet tail,
And the beast was done.
He asked us:
(snort) BE you angels?
And we said,
Nay.
We are but men
Rock!!
Ahhh, ahhh, ahhh-ah-ah-ah-ah-ahn,
Ohhh, whoah, ah-whoah-oh!
Netřeba to říkat,
ta bestie byla ohromená.
Mrskla svým bičovitým ocasem,
ta bestia byla hotová.
Zeptal se nás:
"(zasupěl) Vy jste andělé?"
A my řekli,
"Ne.
Jsme jen lidi!
Rocku!!
Ahh.......
This is not The Greatest Song in the World, No
This is just a tribute.
Couldn't remember The Greatest Song in the World, No.
No!
This is a tribute, oh,
To The Greatest Song in the World,
All right!
It was The Greatest Song in the World,
All right!
And it was the best mother fuckin' song,
The Greatest Song in the world!
Tohle není Ta nejskvělejší Píseň Světa, ne.
Tohle je jen pocta.
Nepamatoval bych si nejlepší píseň na světě, ne.
Ne!
Tohle je pocta, oh.
Nejskvělejší písňi na světě,
Dobrá!
A to byla ta kurevsky nejskvělejší píseň světa,
Ta píseň na světě.
Allllllright!
'Ti Tuga digga tu Gi Friba fligugibu Uh Fligugigbu Uh Di Ei Friba
Du Gi Fligu fligugigugi Flilibili Ah
(Bow) (Bow) (Bow) (Ooh) (Bow) (Bi)
Fligu wene mamamana Lucifer!
(Mama) (LUCIFER)!
(guitar solo)
And the peculiar thing is this my friends:
the song we sang on that fateful night it didn't actually sound
anything like this song!
V pohodě!
'Ti Tuga digga tu Gi Friba fligugibu Uh Fligugigbu Uh Di Ei Friba
Du Gi Fligu fligugigugi Flilibili Ah
(pokloň se) (pokloň se) (pokloň se) (Ooh) (pokloň se) (Bi)
Fligu wene mamamana Lucifer!
(Mama) (LUCIFER)!
(kytarové sólo)
A tohle je podivná věc, přátelé:
píseň, kterou jsme zpívali v osudnou noc,ve skutečnosti vůbec nezněla,jako tahle píseň!
This is just a tribute!
You gotta believe me!
And I wish you were there!
Just a matter of opinion.
Ah, fuck!
Good God, God lovin' ,
So surprised to find you can't stop me,now.
I'm on fire--
O hallelujah I'm found! Rich motherfucker compadre simultaniously:
oooh/(Demonic)aaaaah!
All right!
All right!
Tohle je jen pocta!
Musíš mi věřit!
Kéž byste tam byli!
Je to věc názoru.
Ah,kurva!
Dobrý Bože, láskyplný Bože,
Jsem tak překvapený, že mě teď nemůžeš zastavit
Jsem v ohni--
O Alelujá, jsem nalezen! Bohatý zmrd porovnal zároveň:
oooh/(démonicky)aaaah!
V pohodě!
V pohodě!

Text přidala X-Tinka

Text opravil Legion

Videa přidali hanbor, I_Liza_I, HF_Fill

Překlad přidala Baruna

Překlad opravil NightLightCZ

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Píseň Tribute vychází z původní verze která byla zazpívána v jednom z Teancous D HBO epizod z roku 1997. (SimonaSims)
Reklama

Tenacious D

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.