Kecárna Playlisty
Reklama

Rize of the Fenix - text, překlad

playlist Playlist
When the Pick of Destiny was released, it was a bomb
and all the critics said that, The D was done.
The sun had set, and the chapter had closed,
but one thing no one thought about was The D would rise again...
Když vyšlo "Trsátko Osudu" byla to
bomba
a všichni kritici říkali, že The D skončilo.
Slunce zapadlo a kapitola se uzavřela
ale jediná věc, která nikoho nenapadla byla, že The D znovu povstane...
Just like a Fenix... will fuckin' rise again.
That's right, the Fenix... will rise again.
Přesně jako Fénix... znovu povstane.
Přesně tak, Fénix... znovu povstane.
'cause the firey heart of a champion cannot be quelched
by a failure or an embarassment no way, no.
And the critics all agreed, it was a stinky pile 'a chee-
but that does not mean that our hearts are not strong!
Protože planoucí srdce šampióna nemůže být zhašeno
neúspěchem nebo ztrapněním, nikdy, ne.
A všichni kritici se shodli, že to byla hromada s*****
ale to neznamená, že naše srdce nejsou
silná!
Just like a Fenix... we'll fuckin' rise again, aww.
That's right, the Fenix will rise again, aww.
Přesně jako Fénix... povstaneme znovu, aww.
Přesně tak, Fénix povstane znovu, aww.
-BOOM- -BOOM-
Sun shining, it's a hell of a day,
bright is back, and it's headed your way.
D's here, now we're puttin' on a show,
we'll stink it up, then we will need a window.
Slunce svítí, je to ale den,
Lesk je zpět, a míří k vám.
D je tady, spouštíme show,
zakouříme to, až budeme potřebovat okno.
Out rocking, yeah we're rocking again,
Black Mamba is my personal friend!
Phil Jackson is the master of Zen,
We'll pick you up, keep you over the weekend!
Paříc, jo znovu paříme,
Mamba Černá je má osobní kamarádka!
Phil Jackson je mistr Zenu,
Nabudíme tě, podržíme tě přes víkend!
-REF- -REF-
It's the RIZE of the FENIX!
It's the call of attack
And you'll know when you've seen us,
THE FUCKIN' D IS BACK!
Je to POVSTÁNÍ FÉNIXE!
Je to výzva k útoku
A až nás uvidíte, budete vědět, že
ZK****** D JE ZPĚT!
Love makin' all the way to the top,
boots smokin' but I'm not gonna stop.
Bossa Nova is a beautiful dance,
Hot-blooded, that's a lots a romance.
Miluju vypracovávání se na vrchol,
kouří se mi z bot, ale nehodlám přestat.
Bossa Nova je překrásný tanec,
Horkokrevný, to je velká romance.
-REF- -REF-
It's the RIZE of the FENIX!
And we ride with the pack,
It's the magic between us,
THE FUCKIN' D IS BACK!
Je to POVSTÁNÍ FÉNIXE!
A jedeme s partou,
Je mezi námi magie,
ZK****** D JE ZPĚT!
But, what if it's true?
If Tenacious D has died, what will we do?
And what will we do...
About all the fans who have The D tattoo?
Ale, co když je to pravda?
Pokud Tenacious D zemřelo, co budeme dělat?
A co budeme dělat...
Se všemi fanoušky, kteří mají The D tetování?
They'll have them removed,
they'll have to laser off their D tattoos.
Tattoos...
They'll have to laser off The D tattoo, aw.
Budou je muset odstranit,
budou muset vypálit jejich D tetování.
Tetování...
Budou muset vypálit jejich D tetování, aw.
Wait a minute, Kage-
What's that you say?
You know it's not too late?
Yes, it is too late.
We only need one hit-
Just imagine it
We could be the shit
Too legit to quit.
Počkej chvíli Kage-
Co jsi říkal?
Víš že není pozdě?
Ano je pozdě.
Potřebujeme jenom jeden hit-
Jen si to představ
Můžeme být ******
Moc důvěryhodní abychom skončili.
One hit!
One hit!
One hit!
Yeah, we're hoping this is it!
Jeden hit!
Jeden hit!
Jeden hit!
Jo, doufáme že je to ono!
One hit!
Top 10 hit
Top 40 hit
Top 1000 hit
Jeden hit!
Top 10-tý hit
Top 40-tý hit
Top 1000-tý hit
I don't care, as long as we get there,
We'll start anew,
And you can get a new Tenacious D tattoo,
You can get a new Tenacious D tattoo.
Nezajímá mě to, dokud se tam nedostaneme,
Začneme od znova,
A můžeš dostat nové Tenacious D tetování,
Můžeš dostat nové Tenacious D tetování.

Text přidal qckos

Videa přidali Edgehead, StanleyCZ

Překlad přidal pigi9410

Překlad opravil Edgehead

Je zde něco špatně?
Reklama

The Rize of the Fenix

Reklama

Tenacious D texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.