Playlisty Akce
Reklama

POD (Pick of Destiny) - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Cause it's The Pick of Destiny, child
You know where we'll be rockin' cause it's fucking insane
It's just The Pick of Destiny, child
More precious than a diamond on a platinum chain
Protože to je Trsátko Osudu, dítě
Ty víš kde budeme rockovat protože to je kurva šílený
Je to jenom Trsátko Osudu, dítě
Cennější než diamant na platinovým řetězu
In Venice Beach there was a man named Kage
When he was buskin he was all the rage
He met Jables and he taught him well
All the techniques that were developed in Hell
Cock Push-ups and the Power Slide
Geek simulation now theres nowhere to hide
They formed a band they named Tenacious D
And then they got The Pick Of Destiny
Na benátské pláži byl chlap jménem Kage
Když hrál tragédii byl plný vzteku
Potkal Jablese a učil ho dobře všechny techniky
Které byly vyvinuty v pekle
Pérokliky a Frajerskej skluz
Nováčkovský simulace kde se není kam schovat
Vytvořili kapelu kterou pojmenovali Tenacious D
A pak dostali trsátko osudu
Cause it's The Pick of Destiny, child
You know where we'll be rockin cause it's freakin' insane
It's just The Pick of Destiny, child
Our tasty grooves are better than a Chicken Cho-mein
Cause he who is sleazy, is easy to pleasy
And she who is juicy, must be loosy goosy
And he who is groovy, will be in my movie so come on!
Protože to je Trsátko Osudu, dítě
Ty víš kde budeme rockovat protože to je sakra šílený
Je to jenom Trsátko Osudu, dítě
Náš dobrý rytmus je lepší než kuře Cho-mein Protože ten co je hnusnej, je snadnej bejt vyprošovanej
A ta co je šťavnatá musí bejt neuvázaná husa
A ten kdo je boží bude v mým filmu, tak jdeme!
The wizard and the demon had a Battle Royale
The Demon almost killed him with an evil ka-pow
But then it broke its tooth and thus the demon said "Ow"
Čaroděj a démon měli královskou bitvu
Démon ho téměř zabil zlým ka-pow
Ale pak se zlomil jeho zub a tak démon řekl "Ow"
Cause it's The Pick of Destiny, child
You know where we'll be rockin cause it's fucking insane
Cause it's The Pick of Destiny, child
You know our movie's better than the Citizen Kane
Cause he who's a geezer, must live in my freezer
And she who is starky, is full of malarky
And he who is groovy, must be in my movie so, come on!
Protože to je Trsátko Osudu, dítě
Ty víš kde budeme rockovat protože to je kurva šílený
Je to jenom Trsátko Osudu, dítě
Ty víš, že náš film je lepší než Občan Kane
Protože kdo je podivín, musí žít v mrazáku
A ta co je hvězdná, je plná nesmyslů
A ten co je boží bude v mým filmu, tak jdeme!
Cause if you're a diva, then go to Geneva
And if your a croney, then suck on my boney
And if you are groovy, then get in my movie
It's called The Pick of Destiny
Protože když jsi diva, tak běž do Ženevy
A když jsi Croney, tak mi ho vyhul
A když si boží, tak pojď do mýho filmu
Jmenuje se The Pick of Destiny (Králové rocku / Trsátko Osudu)
Trsátko Osudu!
The Pick of Destiny!

Text přidala Elisred

Text opravila Alik

Video přidal MikoNabel

Překlad přidal Mike25495

Překlad opravila Alik

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Pick Of Destiny

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.