Playlisty Akce
Reklama

You're My Religion - text, překlad

playlist Playlist
It shone from behind
Through your dress like a sign
From heaven
Now I see the light
In your beautiful
Silhouette
Vyzařovalo to zezadu
Skrz tvoje šaty jako znamení
Z nebes
Teď vidím světlo
Ve tvé krásné
Siluetě
When a dress lends to stretch
Light can make it
Paper thin
It’s so tight that it might
Just be painted
On your skin
Když jsou šaty vhodně pružné
Světlo je dokáže udělat
Papírově tenké
Jsou tak těsné, že by mohly
Být jen namalované
Na tvé kůži
Gospel fiction turning factual
Revelation that my visions were true
That I’m born again was natural
There will never be another like you
Evangelická fikce se stává věcným faktorem
Odhalení, že moje vize byly pravdivé
Že jsem se znovu narodil, bylo přirozené
Další jako ty už nikdy nebude
Lady
Don’t you know that
You’re my religion
I believe in you
You know that
You’re my religion
Má paní
Nevíš, že
Jsi mé náboženství?
Věřím v tebe
Ty víš, že
Jsi mé náboženství
Baby
Don’t you know that
You’re my religion, yeah
All I need is you
You know that
You’re my religion
Yeah, yeah
Zlato
Nevíš, že
Jsi mé náboženství, ano?
Vše, co potřebuji, jsi ty
Ty víš, že
Jsi mé náboženství
Jo, jo
You’re my religion Jsi mé náboženství
You pull the hem to your waist
Show the blue lingerie
Beneath it
Too brief to describe
But finest in lace
Panelled taste
Vytahuješ si lem šatů do pasu
Ukazuješ modré prádélko
Pod nimi
Příliš stručný popis
Ale krajkou nejkrásněji
Obložená chuť
You fill the silk to the seams
Not too much is
Left unseen
Every bit made to fit
Where it touches
In between
Vyplňuješ hedvábí až ke švům
Příliš mnoho nezůstává
Neviditelné
Každý kousek šitý na míru
Kde se pak dotýkají
Mezi sebou
I was living in a faithless state
But the sight of you in stockings is proof
Now it’s heaven and I’m at the gates
You’re the temple of messianic truth
Žil jsem ve stavu nevěřících
Ale pohled na tebe v punčochách je důkazem
Teď je to nebe a já jsem u jeho bran
Jsi chrám spasitelské pravdy
Lady
Don’t you know that
You’re my religion
I believe in you
You know that
You’re my religion
Má paní
Nevíš, že
Jsi mé náboženství?
Věřím v tebe
Ty víš, že
Jsi mé náboženství
Baby
Don’t you know that
You’re my religion, yeah
All I need is you
You know that
You’re my religion
Zlato
Nevíš, že
Jsi mé náboženství, ano?
Vše, co potřebuji, jsi ty
Ty víš, že
Jsi mé náboženství
You’re my religion
You’re my religion
You’re my religion
Oh yeah
You’re my religion
Jsi mé náboženství
Jsi mé náboženství
Jsi mé náboženství
Ach ano
Jsi mé náboženství
Lady
Don’t you know
You’re my religion
All I need is you
Coz you’re my religion
Yeah, yeah
Má paní
Nevíš?
Jsi mé náboženství
Vše, co potřebuji, jsi ty
Protože jsi mé náboženství
Jo, jo
Baby
Don’t you know
You’re my religion
All I need is you
Won‘t you my religion
Yeah, yeah
You’re my religion
Zlato
Nevíš?
Jsi mé náboženství
Vše, co potřebuji, jsi ty
Nebudeš mé náboženství?
Jo, jo
Jsi mé náboženství

Text přidala EmJen

Text opravila EmJen

Videa přidala EmJen

Překlad přidala EmJen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Name Of The Rose

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.