Playlisty Akce
Reklama

When Only Love Can Ease The Pain - text, překlad

playlist Playlist
This love is more than just emotion
This love is so true
If I lost you I don’t know
What I would do
Believe me the pain would
Break me in two
Tato láska je víc než jen emoce
Tato láska je tak opravdová
Kdybych tě ztratil, nevím
Co bych udělal
Věř mi, že bolest by
Mě rozlomila na dva
This love is wider than the ocean
Run silent, run deep
I know better than question
Reason with truth
When no one can hold a
Candle to you
Tato láska je širší než oceán
Nevyjádřitelná slovy, velmi hluboká
Už vím, že se nemá zpochybňovat
Rozum s pravdou
Když nikdo není
Lepší než ty
When you say don’t ever leave me
You know I never will
So I ask you to believe me
If the dark leaves you afraid
I’ll light your way
Když říkáš, nikdy mě neopouštěj
Víš, že to nikdy neudělám
Tak tě prosím, abys mi věřila
Pokud tě tma nechává v obavách
Osvítím tvoji cestu
When only love can ease the pain
Reach for my hand
I will help you to your feet again
I’ll be beside you along the way
I’ll be here till my dying day
When only love can ease the pain
Only love
Až bolest dokáže zmírnit pouze láska
Natáhni se po mé ruce
Pomůžu ti znovu se postavit na nohy
Budu vedle tebe po celou cestu
Budu tu až do svého skonu
Když jen láska může zmírnit bolest
Pouze láska
There is so much to love about you
How can I begin
To explain all the reasons
Leading me to
Unquestioning love
Believing in you
Je toho tolik, co lze na tobě milovat
Jak mám začít?
Abych vysvětlil všechny důvody, které
Mě vedou k
Bezvýhradné lásce, která
V tebe věří
I wonder if I ever told you
You mean the world to me
It’s my destiny to hold you
When you tremble or despair
I will be there
Přemýšlím, jestli jsem ti někdy řekl, že
Pro mne znamenáš celý svět
Je to můj osud tě objímat
Až se budeš třást nebo si zoufat
Budu tam
When only love can ease the pain
Call out my name
I will run to kiss the tears away
And if you need me to hold you darling
I will never turn away
For my love to take the strain
When only love can ease the pain
Až bolest dokáže zmírnit pouze láska
Zavolej mé jméno
Přiběhnu, abych slíbal slzy
A když budeš potřebovat, abych tě objal, miláčku
Nikdy neodmítnu
Kvůli své lásce převezmu napětí
Když jen láska může zmírnit bolest
When only love can ease the pain
Call out my name
I will run to kiss the tears away
And if you need me to hold you darling
I will never turn away
For my heart to take the strain
When only love can ease the pain
Only love
Only love
Až bolest dokáže zmírnit pouze láska
Zavolej mé jméno
Přiběhnu, abych slíbal slzy
A když budeš potřebovat, abych tě objal, miláčku
Nikdy neodmítnu
Kvůli svému srdci převezmu napětí
Když jen láska může zmírnit bolest
Pouze láska
Pouze láska

Text přidala EmJen

Text opravila EmJen

Videa přidala EmJen

Překlad přidala EmJen

Překlad opravila EmJen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Name Of The Rose (EP)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.