Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Wait For You - text, překlad

playlist

I ascend to you through time and space
I transcend beyond this silent place
I will meet you on the astral plane
Where your love will bring me life again

I Osiris, God and star
I, the seed of Ahtum Rah
Call to me I can’t resist
My beloved Isis

Prophecy, assign in view
Destiny aligns the truth
Helical and rising through
I will wait

For you I built the stars on earth
Soon the realms of Death reverse
Until then my aim is true
I will wait for you

Yeah, for you

Some would desecrate this sacred place
Dare to look upon my golden face
Those whose eyes profane this holy text
Never hear the silent wings of Death

Still my legacy exists
This colossal edifice
Thirty million tons of stone
To project my soul

Deep within this sacred tomb
Centuries inside the womb
Wrapped in my palatial room
I will wait

For you and I the golden few
Labyrinth between the two
‘Till my faith can lead me through
I will wait for

You and I will reconcile
Cross the wide celestial Nile
Constellation counterparts
Correlation of the hearts

I will wait for you

Baby
I’m waiting for you now

I’m waiting
Waiting for your love

I will wait

All accord to this design
For the night the stars align
From the opening of my mouth
To the seed inside you

Ahtum moves a setting sun
When the day God Rah is done
Watching from the dead I rule
I will wait

For you among the stars behold
Secrets deep within the scrolls
‘Till the ritual is through
I will wait for

Life and death are brittle tools
Just a veil we’re passing through
Nothing fades this love so true
I will wait

For you know I’m prepared to do
All the gods command me to
Any fate they put me through
I will wait for you

Wait for you
I will love

Text přidala EmJen

Text opravila EmJen

Videa přidala EmJen

Stoupám k tobě skrze čas a prostor
Přemísťuji se za hranice tohoto tichého místa
Setkám se s tebou v astrální rovině
Kde mi tvá láska znovu dá život

Já Osiris, Bůh a hvězda
Já, semeno Atum-Ra
Zavolej na mě, nedokážu odolat
Mé milované Isis

Proroctví umísti na dohled
Osud přiřadí pravdu
Spirálovitý a stoupající skrz
Budu čekat

Pro tebe jsem vytvořil hvězdy na zemi
Brzy se říše Smrti obrátí
Do té doby můj cíl platí
Budu na tebe čekat

Jo, na tebe

Někteří by znesvětili toto posvátné místo
Odvažují se pohlédnout na mou zlatou tvář
Ti, jejichž oči znevažují tento svatý text
Nikdy neslyší tichá křídla Smrti

Můj odkaz stále existuje
Tato kolosální stavba
Třicet milionů tun kamene
K vykreslení mé duše

Hluboko v této posvátné hrobce
Po staletí uvnitř lůna
Zabalený, ve své luxusní místnosti
Budu čekat

Protože ty a já, zlatý pár
Labyrint mezi dvěma světy
Dokud mě má víra neprovede skrz
Budu čekat dál

Ty a já se sladíme
Napříč přes široký božský Nil
Protilehlá souhvězdí
Souvztažnost srdcí

Budu na tebe čekat

Zlato
Teď na tebe čekám

Čekám
Čekám na tvou lásku

Budu čekat

Všichni souhlasí s tímto plánem
Na noc se hvězdy vyrovnávají
Od otevření mých úst
Po zárodek uvnitř tebe

Atum pohybuje zapadajícím sluncem
Když den Boha Ra končí
Pozoruji to od mrtvých, kterým vládnu
Budu čekat

Protože ty mezi hvězdami vidíš
Hluboké tajemství uvnitř svitků
Dokud není rituál dokončen
Budu čekat dál

Život a smrt jsou křehké nástroje
Jen závoj, kterým procházíme
Nic neoslabí tuto lásku, tak opravdovou
Budu čekat

Protože ty víš, že jsem připraven to udělat
Všichni bohové mi k tomu dávají povel
Vystavují mě jakémukoliv osudu
Budu na tebe čekat

Čekat na tebe
Budu milovat

Překlad přidala EmJen

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.