Playlisty Akce
Reklama

Through The Fire - text, překlad

playlist Playlist
Through the firePomocí ohně
Whispering I hold you
Sleep while I explain
Some things I never told you
That I’ve found the words to say
Šeptající tě objímám
Spi, já zatím vysvětlím
Některé věci, které jsem ti nikdy neřekl
Tedy, že jsem našel slova, jak to říct
For the wasted years I lived a lie
With an emptiness inside
Through a frozen hearted time
I was searching for a sign
I thought I’d never find
Během promarněných let jsem žil ve lži
S prázdnotou uvnitř
V době se zamrzlým srdcem
Jsem hledal znamení
Myslel jsem si, že ho nikdy nenajdu
When I laid eyes upon you
You scattered all my dreams
A cage that I belonged to
Shattered at the seams
Když jsem na tebe upřel svůj pohled
Rozptýlila jsi všechny moje sny
Klec, do které jsem patřil
Se rozletěla ve švech
Now I know that there is only you
And together we’ll remain
Through our endless nights and days
We’ll set our lives ablaze
To rise beyond the flames
Teď už vím, že existuješ pouze ty
A spolu zůstaneme
Během našich nekonečných nocí a dnů
Zapálíme naše životy
Aby se vyzdvihly až za hranice plamenů
Through the fire
Now I understand
We are complete
Through the fire
Destiny had planned
That we should meet
Through the fire
Now I know it’s forever
Truly
Pomocí ohně
Teď už chápu, že
Jsme kompletní
Pomocí ohně
Osud plánoval
Že bychom se měli setkat
Pomocí ohně
Teď už vím, že je to navždy
Doopravdy
To show you that I loved you
I had to let you go
But the dream that I held on to
Was someday you would know
Abych ti ukázal, že tě miluji
Musel jsem tě nechat jít
Ale ten sen, který jsem si udržel
Byl, že jednoho dne to poznáš
Now I feel what lies inside of you
And I know that day has come
For when all is said and done
You’re shining like the sun
In my universe of one
Teď cítím, co se uvnitř tebe nachází
A vím, že ten den přišel
Protože když je vše řečeno a ukončeno
Záříš jako slunce
V mém jediném vesmíru
Through the fire
Now that I have seen
How it can feel
Through the fire
Deeper than a dream
Stronger than steel
Through the fire
I will love you forever
Truly
Pomocí ohně
Teď, když jsem pochopil
Jaký to může být pocit
Pomocí ohně
Hlubší než sen
Silnější než ocel
Pomocí ohně
Budu tě milovat navždy
Doopravdy
Through the fire
Now that I have seen
How it can feel
Through the fire
Deeper than a dream
Stronger than steel
Through the fire
I will love you forever
You’re all that I can see
Spend your life with me
Pomocí ohně
Teď, když jsem pochopil
Jaký to může být pocit
Pomocí ohně
Hlubší než sen
Silnější než ocel
Pomocí ohně
Budu tě milovat navždy
Jsi všechno, co vidím
Prožij svůj život se mnou

Text přidala EmJen

Text opravila EmJen

Videa přidala EmJen

Překlad přidala EmJen

Překlad opravila EmJen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Name Of The Rose

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.