Playlisty Akce
Reklama

The Rainbow - text, překlad

playlist Playlist
The headlines read “A well known socialite
Fell to her death from thirteen floors”
For one so young, for one so beautiful
The signs were easy to ignore
Titulky zněly "Dobře známá celebrita
Se zabila pádem ze třináctého poschodí"
Pro jednoho tak mladá, pro jiného tak krásná
Znaky, které bylo snadné ignorovat
This was no ordinary suicide
She breathed success from every pore
But when the pain became unbearable
She hit the brakes to stop it all
Nebyla to žádná obyčejná sebevražda
Dýchala úspěch každým pórem
Ale když se bolest stala nesnesitelnou
Zatáhla brzdy, aby to všechno zastavila
Those eyes diffract the rainbow
White light is all she sees
Veiled by her life’s illusion
With pieces of a broken dream
Tyto oči tříští duhu
Bílé světlo je všechno, co vidí
Zahalená iluzí svého života
S kousky rozbitého snu
Sometimes the pressure gets
Too much to bear
And though it seemed she had it all
The colours of the life she used to share
Were just the shadows of before
Někdy se v tisku uvádí
Příliš mnoho, aby se to dalo snést
A ačkoli to vypadalo, že má všechno
Barvy života, který dříve sdílela
Byly jen stíny z dřívějška
Those eyes diffract the rainbow
White light is all she sees
Veiled by her life’s illusion
With pieces of a broken dream
Tyto oči tříští duhu
Bílé světlo je všechno, co vidí
Zahalená iluzí svého života
S kousky rozbitého snu
Truth lies beyond the rainbow
Blue skies are fantasy, yeah
Inside the sad delusion
She balanced in reality
Closer to insanity
Pravda leží za duhou
Modré oblohy jsou fantasií, jo
Uvnitř smutné klamné představy
Ve skutečnosti balancovala
Na pokraji šílenství
The truth behind the headline
Should have read
The crowd below could hear her call
But had no patience for the words she said
They only came to watch her fall
Pravda na pozadí titulků
By měla znít
Dav dole slyšel její volání
Ale neměl trpělivost pro slova, co říkala
Oni jen přišli, aby sledovali její pád
Those eyes diffract the rainbow
White light is all she sees
Veiled by her life’s illusion
With pieces of a broken dream
Tyto oči tříští duhu
Bílé světlo je všechno, co vidí
Zahalená iluzí svého života
S kousky rozbitého snu
Truth lies beyond the rainbow
Blue skies are fantasy, yeah
Inside the sad delusion
She balanced in reality, yeah
Pravda leží za duhou
Modré oblohy jsou fantasií, jo
Uvnitř smutné klamné představy
Ve skutečnosti balancovala, jo
Truth lies beyond the rainbow
Blue skies are fantasy, yeah
Inside the sad delusion
Closer to insanity
Pravda leží za duhou
Modré oblohy jsou fantasií, jo
Uvnitř smutné klamné představy
Blízko k šílenství

Text přidala EmJen

Text opravila EmJen

Videa přidala EmJen

Překlad přidala EmJen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Name Of The Rose

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.