Playlisty Akce
Reklama

The Name Of The Rose - text, překlad

playlist Playlist
Man is born to understand
Destiny is in his hand
Life becomes the gift that guides the dream
All around you everywhere
Time erodes, it rips and tears
Cloaks the thread and hides away the key
Člověk se rodí, aby pochopil, že
Osud je v jeho rukou
Život se stává darem, co provází sen
Všude kolem tebe, kdekoliv
Čas podléhá erozi, rozerve se a zpřetrhá
Zahaluje vlákna a skrývá klíč
From the dawning of creation
To the twilight of the world
When you hear it ring, it tolls for thee
Every face of every nation
Waits to watch the flag unfold
You alone know what her name will be
Od počátku stvoření
Do soumraku světa
Až to uslyšíš zvonit, vyzvání to pro tebe
Každá tvář každého národa
Čeká, aby sledovala rozvinutí vlajky
Ty sám víš, jaké bude její jméno
Every man must fight to know
The name of the rose
Then you’ll hold her close eternally
Each one has the right to know
The name of the rose
Deep inside you know
The name of the rose
Každý člověk musí bojovat, aby se dozvěděl
Jméno růže
Pak ji navždy budeš těsně držet
Každý má právo se dozvědět
Jméno růže
Hluboko uvnitř znáš
Jméno růže
Cross the lands of ice and snow
Follow where the four winds blow
Search the skies and all that lies beneath
Walk the sun burnt desert plains
Beaten by it’s anvil rays
One crusade to justify belief
Projdi zamrzlé a zasněžené země
Sleduj, kde vanou čtyři větry
Zkoumej oblohu a vše, co leží pod ní
Projdi sluncem zapálené pouštní planiny
Udusané jeho kovadlinovými paprsky
Jednou křížovou výpravou ospravedlňující víru
From the dawning of creation
To the twilight of the world
When you hear it ring, it tolls for thee
Every face of every nation
Waits to watch the flag unfold
You alone know what her name will be
Od počátku stvoření
Do soumraku světa
Až to uslyšíš zvonit, vyzvání to pro tebe
Každá tvář každého národa
Čeká, aby sledovala rozvinutí vlajky
Ty sám víš, jaké bude její jméno
Every man must fight to know
The name of the rose
Then you’ll hold her close eternally
Each one has the right to know
The name of the rose
Then you’ll know how much her name can mean
Only then your heart will show the key
Každý člověk musí bojovat, aby se dozvěděl
Jméno růže
Pak ji navždy budeš těsně držet
Každý má právo se dozvědět
Jméno růže
Pak poznáš, jak moc její jméno může znamenat
Teprve potom tvoje srdce ukáže klíč
Only when you seek, you find her
Like a summer breeze reminder
Slowly something stirs the soul to breathe
Then if you believe you’ll find her
Like a memory but kinder
The lovers timeless reach returns the key
Happy to disclose
The name of the rose
Pouze když hledáš, najdeš ji
Jako připomínku na letní vánek
Něco pomalu přiměje duši dýchat
Pak, pokud věříš, najdeš ji
Jako vzpomínku, ale laskavou
Věčný dosah milenců vrací klíč
Štastný, že prozradí
Jméno růže
Every man must fight to know
The name of the rose
Then you’ll hold her close eternally
Each one has the right to know
The name of the rose
Then you’ll know how much her name can mean
Only then your heart will show the key
Každý člověk musí bojovat, aby se dozvěděl
Jméno růže
Pak ji navždy budeš těsně držet
Každý má právo se dozvědět
Jméno růže
Pak poznáš, jak moc její jméno může znamenat
Teprve potom tvoje srdce ukáže klíč
(You call my name) Don’t wonder why
(You fan the flames) That never dies
(You trust my ways) You never lie
(Voláš mé jméno) Nepřemýšlej proč
(Rozdmýcháváš oheň) Co nikdy neumírá
(Věříš mým cestám) Nikdy neklameš
(You call my name) It’s justified
(You’re in my veins) You sacrifice
(I’m not afraid) To give you life
Never say goodbye
(Voláš mé jméno) Je to oprávněné
(Jsi v mých žilách) Obětuješ se
(Nebojím se) Že ti dám život
Nikdy neříkej sbohem

Text přidala EmJen

Text opravila EmJen

Videa přidala EmJen

Překlad přidala EmJen

Překlad opravila EmJen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Name Of The Rose

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.