Playlisty Kecárna
Reklama

The Alchemist - text, překlad

playlist Playlist
Like a satellite
Breaking orbit to the sun
So another day is over
And the night has just begun
For in his timeless eyes
There is so much to be done
When the past is just a memory
And the future’s yet to come
Stejně jako satelit
Přerušuje slunci oběžnou dráhu
Tak je další den u konce
A noc právě začala
Neboť v jeho nestárnoucích očích
Je toho hodně, co dělat
Když minulost je jen vzpomínkou
A budoucnost teprve přijde
His castle on the mountain
Shades the land below
But no-one dares to doubt him
For not so long ago
Jeho hrad na hoře
Cloní zemi pod ním
Ale nikdo se neodvažuje ho zpochybňovat
Protože před nedávnem
The Alchemist looked down
From towers above this town
He summoned forth the lightning
Brought it crashing to the ground
The power in his hands
Cast a shadow on this land
Earth, water, fire and air
Succumb and bow to his command
Old Malachi stands the last in line
The secrets with him die
He lives his life protecting what he can
An honest man
Alchymista pohlédl dolů
Z věží nad tímto městem
Vyvolal blesk
S rachotem ho přivedl k zemi
Síla v jeho rukou
Vrhala stín na tuto zemi
Země, voda, oheň a vzduch
Podléhají a podvolují se jeho příkazu
Starý Malachi stojí poslední v řadě
Tajemství s ním umírají
Žije svůj život tím, že chrání co může
Čestný muž
He shines brighter light
Than you’ve ever known before
He protected us for centuries
Delivered us from war
Because of Malachi
There’s a haven from the storm
There’s a place we can discover
What the future has in store
Září jasnějším světlem
Než jste kdy předtím poznali
Chránil nás po staletí
Spasil nás před válkou
Díky Malachiovi
Tu je útočiště před bouří
Je tu místo, kde můžeme objevovat
Co má budoucnost v rezervě
But such fear surrounds the fortress
That no-one ever goes
For there you’ll find the sorcerer
The centuries have known
Ale pevnost obklopuje takový strach
Že nikdo nikdy nepřichází
Protože tam najde kouzelníka
Známého po staletí
The Alchemist looked down
From towers above this town
He summoned forth the lightning
Brought it crashing to the ground
The power in his hands
Cast a shadow on this land
Earth, water, fire and air
Succumb and bow to his command
Old Malachi stands the last in line
The secrets with him die
He lives his life protecting what he can
An honest man
Alchymista pohlédl dolů
Z věží nad tímto městem
Vyvolal blesk
S rachotem ho přivedl k zemi
Síla v jeho rukou
Vrhala stín na tuto zemi
Země, voda, oheň a vzduch
Podléhají a podvolují se jeho příkazu
Starý Malachi stojí poslední v řadě
Tajemství s ním umírají
Žije svůj život tím, že chrání co může
Čestný muž
His castle on the mountain
Shades the land below
But no-one dares to doubt him
For not so long ago
Jeho hrad na hoře
Cloní zemi pod ním
Ale nikdo se neodvažuje ho zpochybňovat
Protože před nedávnem
The Alchemist looked down
From towers above this town
He summoned forth the lightning
Brought it crashing to the ground
The power in his hands
Cast a shadow on this land
Earth, water, fire and air
Succumb and bow to his command
Old Malachi stands the last in line
The secrets with him die
He lives his life protecting what he can
Alchymista pohlédl dolů
Z věží nad tímto městem
Vyvolal blesk
S rachotem ho přivedl k zemi
Síla v jeho rukou
Vrhala stín na tuto zemi
Země, voda, oheň a vzduch
Podléhají a podvolují se jeho příkazu
Starý Malachi stojí poslední v řadě
Tajemství s ním umírají
Žije svůj život tím, že chrání co může
The Alchemist looked down
From towers above this town
He summoned forth the lightning
Brought it crashing to the ground
The power in his hands
Cast a shadow on this land
Earth, water, fire and air
Succumb and bow to his command
Old Malachi stands the last in line
The secrets with him die
He lives his life protecting what he can
An honest man
Alchymista pohlédl dolů
Z věží nad tímto městem
Vyvolal blesk
S rachotem ho přivedl k zemi
Síla v jeho rukou
Vrhala stín na tuto zemi
Země, voda, oheň a vzduch
Podléhají a podvolují se jeho příkazu
Starý Malachi stojí poslední v řadě
Tajemství s ním umírají
Žije svůj život tím, že chrání co může
Čestný muž
An honest man Čestný muž

Text přidala EmJen

Videa přidala EmJen

Překlad přidala EmJen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Spellbound

Reklama

Ten texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.