Playlisty Akce
Reklama

Strangers In The Night - text, překlad

playlist Playlist
The most regrettable part
Of shaping history
Is when it ends, it’s done
Oh, it kills the mystery
Ta nejvíce politováníhodná část
Formující se minulosti
Je, když to končí, když už se to stalo
Ach, zabíjí to tajemství
So take good care of your heart
And it’s polyphony
For if you practice hard
Oh, love is a symphony
Tak dobře opatrujte svoje srdce
A je to polyfonie
Protože jestli dál tvrdě trénujete
Ach, láska se stává symfonií
I can’t let go, I’ve seen the light
I feel my passion grow
So let this fire burn tonight
Release my undiscovered soul
Nemůžu nechat být, že jsem viděl světlo
Cítím, jak moje vášeň roste
Tak nech tento oheň dnešní noc hořet
Osvoboď mou neprobádanou duši
Taking my hand beyond twilight
Feeling my pulse as it grows
Feeding the flames of this fire like
Strangers in the night
Bereš mou ruku po setmění
Cítím, jak se zrychluje můj tep
Sytíme plameny tohoto ohně jako
Cizinci v noci
Pushing the realms beyond finite
Steeped in the love as it flows
Finally tasting desire like
Strangers in the night
Posouváme sféry až ke konečným hranicím
Prosyceni láskou, jak plyne
Nakonec ochutnáváme touhu jako
Cizinci v noci
(Strangers in the night) (Cizinci v noci)
The truly terrible part
Is all the misery
For every wound and bruise
Oh, is done maliciously
Ta opravdu strašná část
Je všechno to utrpení
Protože každá rána a modřina
Ach, se děje ze zlomyslnosti
The unforgettable part
Is contradictory
For when you win you lose
Oh, it’s not a victory
Ta nezapomenutelná část
Je rozporuplnost
Protože když vyhrajete, ztrácíte
Ach, to není žádné vítězství
It took so long for me to fight
To feel this night unfold
We’ll bring the sad old world to life
You are my love, with you I’m whole
Trvalo mi tak dlouho, než jsem bojoval
Než jsem pocítil, jak se tato noc vyvíjí
Přivedeme tento smutný starý svět k životu
Jsi moje láska, s tebou jsem kompletní
Taking my hand beyond twilight
Feeling my pulse as it grows
Feeding the flames of this fire like
Strangers in the night
Bereš mou ruku po setmění
Cítím, jak se zrychluje můj tep
Sytíme plameny tohoto ohně jako
Cizinci v noci
Pushing the realms beyond finite
Steeped in the love as it flows
Finally tasting desire like
Strangers in the night
Strangers in the night
Posouváme sféry až ke konečným hranicím
Prosyceni láskou, jak plyne
Nakonec ochutnáváme touhu jako
Cizinci v noci
Cizinci v noci
What we have is love reborn
We can spread out wings and soar
I will be there to catch you if you fall
Now we know what love is for
We can have it all and more
I will be there to answer when you call
To, co máme, je znovuzrozená láska
Můžeme roztáhnout křídla a vzlétnout
Budu tam, abych tě chytil, pokud spadneš
Teď už víme, k čemu láska je
Můžeme mít všechno a ještě víc
Budu tam, abych odpověděl, až zavoláš
Taking my hand beyond twilight
Feeling my pulse as it grows
Feeding the flames of this fire like
Strangers in the night
Bereš mou ruku po setmění
Cítím, jak se zrychluje můj tep
Sytíme plameny tohoto ohně jako
Cizinci v noci
Pushing the realms beyond finite
Steeped in the love as it flows
Finally tasting desire like
Strangers in the night
Strangers in the night
Posouváme sféry až ke konečným hranicím
Prosyceni láskou, jak plyne
Nakonec ochutnáváme touhu jako
Cizinci v noci
Cizinci v noci
(Strangers in the night) (Cizinci v noci)
Strangers in the night
Strangers in the night
Cizinci v noci
Cizinci v noci

Text přidala EmJen

Text opravila EmJen

Videa přidala EmJen

Překlad přidala EmJen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Return To Evermore

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.