Playlisty Akce
Reklama

Standing In Your Light - text, překlad

playlist Playlist
You came in through a window
In the corner of my mind
Now I can’t bear the thought
Of leaving you behind
Přišla jsi oknem
V rohu mé mysli
Nyní neunesu myšlenku
Že tě opustím
You’re more than just a woman
I was made to be your man
Love was a mystery to me
Now I understand
Jsi víc než jen žena
Byl jsem stvořen, abych byl tvůj muž
Láska pro mne byla tajemstvím
Teď ji chápu
We were destined to touch
We were meant to be
I’ll never hurt you
This you’ve got to believe
Byli jsme předurčeni, abychom se dotkli
Měli jsme být
Nikdy ti neublížím
Musíš tomu věřit
I’m standing by should you wanna cry
I’m needing you so
Because your love for me
Takes me where I wanna go
Stojím vedle, pokud by se ti chtělo plakat
Tolik tě potřebuji
Protože tvá láska ke mně
Mě dostává tam, kam chci jít
Look in my eyes
Take all my love forever
I can’t disguise
This heart of mine
Look in my eyes
Shining in the night
To be the one who’s
Standing in your light
Podívej se do mých očí
Vezmi si navždy všechnu mou lásku
Nedokážu zamaskovat
Toto moje srdce
Podívej se do mých očí
Které v noci svítí
Abych byl jediný, kdo
Stojí ve tvém světle
Oh, baby Ach, zlato
I could wait a lifetime
For a solitary kiss
I just can’t lose you now
I know that you exist
Mohl bych čekat celý život
Na osamělý polibek
Zrovna teď tě nemůžu ztratit
Když vím, že existuješ
Every time you touch me
My body melts away
And words can never tell you
What I’m trying to say
Pokaždé, kdy se mě dotkneš
Se moje tělo vytrácí
A nikdy ti nedokážu slovy vyjádřit
To, co se pokouším říct
For the bond is so strong
It will never break
Inside I know I’ll do
Whatever it takes
Protože toto pouto je tak silné
Že se nikdy nemůže zlomit
Uvnitř vím, že udělám
Cokoli bude potřeba
Every night I’ll be by your side
I’ll never let go
The sun will never rise the day
I’m more than just a breath away
Každou noc budu po tvém boku
Nikdy neodejdu
Slunce nikdy nevyjde ten den, kdy
Budu víc, než jen vzdálený vánek
Look in my eyes
Take all my love forever
I can’t disguise
This heart of mine
Look in my eyes
Shining in the night
To be the one who’s
Standing in your light
Podívej se do mých očí
Vezmi si navždy všechnu mou lásku
Nedokážu zamaskovat
Toto moje srdce
Podívej se do mých očí
Které v noci svítí
Abych byl jediný, kdo
Stojí ve tvém světle
Look in my eyes
Take all my love forever
I can’t disguise
This heart of mine
Look in my eyes
Shining in the night
To be the one who’s
Standing in your light
Podívej se do mých očí
Vezmi si navždy všechnu mou lásku
Nedokážu zamaskovat
Toto moje srdce
Podívej se do mých očí
Které v noci svítí
Abych byl jediný, kdo
Stojí ve tvém světle
Shining in the night
To be the one who’s
Standing in your light
Které v noci svítí
Abych byl jediný, kdo
Stojí ve tvém světle
No no no no no ...
No no no no
Ne ne ne ne ...
Ne ne ne ne
(Look in my eyes)
(Take all my love forever)
No, I’ll never hurt you, girl
(I can’t disguise)
(This heart of mine)
I’ll never walk away, child
(Look in my eyes)
(Shining in the night)
I just wanna be now
(To be the one who’s)
Standing
(In your light)
(Podívej se do mých očí)
(Vezmi si navždy všechnu mou lásku)
Ne, nikdy ti neublížím, děvče
(Nemohu zamaskovat)
(Toto mé srdce)
Nikdy neodejdu, zlato
(Podívej se do mých očí)
(Které v noci svítí)
Teď jen chci být
(Být jediný, kdo)
Stojí
(Ve tvém světle)
You know you mean the world to me
I love you more than anything
This is what you mean now
(To be the one who’s)
Standing
(In your light)
Víš, že pro mě znamenáš svět
Miluji tě víc než cokoli jiného
Tohle teď pro mě znamenáš
(Být jediný, kdo)
Stojí
(Ve tvém světle)
You know I’ll never hurt you, girl
I’ll never walk away, child
I just wanna be now
(To be the one who’s)
Standing
(In your light)
Víš, že ti nikdy neublížím, děvče
Nikdy neodejdu, zlato
Teď jen chci být
(Být jediný, kdo)
Stojí
(Ve tvém světle)
(Look in my eyes)
(Take all my love forever)
You know you mean the world to me
(I can’t disguise)
(This heart of mine)
I love you more than anything
(Look in my eyes)
(Shining in the night)
This is what you mean now
(To be the one who’s)
Standing in your light
(Podívej se do mých očí)
(Vezmi si navždy všechnu mou lásku)
Víš, že pro mě znamenáš svět
(Nemohu zamaskovat)
(Toto mé srdce)
Miluji tě víc než cokoli jiného
(Podívej se do mých očí)
(Které v noci svítí)
Tohle teď pro mě znamenáš
(Být jediný, kdo)
Stojí ve tvém světle

Text přidala EmJen

Text opravila EmJen

Videa přidala EmJen

Překlad přidala EmJen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Name Of The Rose

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.