Playlisty Akce
Reklama

Soliloquy / The Loneliest Place In The World - text, překlad

playlist Playlist
Oh, AngelOh, anděli
You’re my life, my past, my future
No-one can come close to you
Words are hard to summon
But I’ve never loved a woman
How I love you
So completely true
Jsi můj život, moje minulost, moje budoucnost
Nikdo ti nemůže být tak blízko
Je těžké najít slova
Ale nikdy jsem nemiloval ženu tak
Jak miluji tebe
Tak úplně opravdově
There are books of lives and lovers
Mine begins and ends with you
There between the covers
Lies a love so many others
Only dream to feel
But for us it‘s real
Jsou knihy o životech a milencích
Moje začíná a končí s tebou
Tam v obalu
Leží láska, o které tolik dalších
Jen sní, že ji pocítí
Ale pro nás je to skutečné
So shelter me in your caress
Our love outshines the diamond
Pales the pearl
Any place without you near
Is the loneliest place in the world
Tak mě schovej ve svém pohlazení
Naše láska zastíní diamant
Vybledne perlu
Jakékoliv místo, kdy nejsi poblíž
Je nejosamělejší místo na světě
Angel Anděli
Under you, my darling Angel
I have built a pedestal
As my soul companion
There’s a canyon setting you
And womankind apart
Deep within my heart
Pod tebe, můj drahý anděli
Jsem postavil piedestal
Jako společník mé duše
Je kaňon oddělující tebe
Od všech žen
Hluboko v mém srdci
So shelter me in your caress
Our love has weathered storms
And still come through
But isn’t that the way it is
I’m not trying to hide
What I’m feeling inside
Can’t live without you
There’s nowhere to hide when
Tak mě schovej ve svém pohlazení
Naše láska přestála bouře
A stále jimi prochází
Ale není to tak, jak to vypadá
Nesnažím se skrývat
Co v sobě cítím
Nemůžu bez tebe žít
Není kam se schovat, když
The coldest steel is emptiness
Without your love my life would be absurd
For I can see beyond the tears
To the loneliest place in the world
Prázdnota je tou nejchladnější ocelí
Bez tvé lásky by byl můj život absurdní
Protože i přes slzy vidím až
Na nejosamělejší místo na světě
You are the girl
Who means the world to me
You’re the most beautiful
There’s ever been
You have it all, my love
You’re all I see
Oh believe in me
There’s no way but you darling
Nothing can keep us apart
Jsi dívka
Která pro mě znamená celý svět
Jsi nejkrásnější
Jaká kdy byla
Máš vše, má lásko
Jsi všechno, co vidím
Och, věř ve mě
Neexistuje nic jiného, jen ty, drahoušku
Nic nás od sebe neudrží
Through the years the pen is slowing
Every line dries hard and yet
Let the pages crumble
For as long as ink is flowing
I will never let
You have one regret
Během let se pero zpomaluje
Každý řádek se vysuší a přesto
Nech stránky rozpadnout
Protože dokud bude inkoust téct
Nikdy nedopustím
Abys jedinkrát litovala
So shelter me in your caress
Our love has weathered storms
And still come through
But isn’t that the way it is
I’m not trying to hide
What I’m feeling inside
Can’t live without you
There’s nowhere to hide when
Tak mě schovej ve svém pohlazení
Naše láska přestála bouře
A stále jimi prochází
Ale není to tak, jak to vypadá
Nesnažím se skrývat
Co v sobě cítím
Nemůžu bez tebe žít
Není kam se schovat, když
The coldest steel is emptiness
Without your love my life would be absurd
For I can see beyond the tears
To the loneliest place
In the world
In the world
Prázdnota je nejchladnější ocelí
Bez tvé lásky by byl můj život absurdní
Protože i přes slzy vidím až
Na nejosamělejší místo
Na světě
Na světě
Oh
In the world
Oh
Na světě

Text přidala EmJen

Text opravila EmJen

Videa přidala EmJen

Překlad přidala EmJen

Překlad opravila EmJen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

X

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.