Playlisty Kecárna
Reklama

Silent Rain - text, překlad

playlist Playlist
There was once a time long ago
When true love drew
Man and woman together
She was all he wanted to know
And he swore that
He would love her forever
Bylo to už dávno
Kdy opravdová láska přitáhla
Muže a ženu k sobě
Ona byla všechno, co chtěl poznat
A přísahal, že
Ji bude navždy milovat
So the light fades the colours
Of life when it’s gone
Like a lost ship of dreams
That failed to sail
But to him, she was more
Than just another fairy tale
She became his reality unveiled
Tak světlem blednou barvy
Života, který skončil stejně
Jako ztracená loď snů
Co při plavbě selhala
Ale ona pro něho byla víc
Než jen nějaká pohádka
Ona se stala jeho neskrývanou realitou
Silent rain
You and I have shared the fears
The night betrayed
Through the eyes where love appeared
But died in vain
Torn open, bound together
Tichý déšť
Ty a já jsme měli společné obavy
Které noc vyzradila
V očích, kde se láska objevila
Ale zbytečně zemřela
Odtržení, společně spoutaní
Silent rain
Even now, you hide the tears
You light the way
Through the darkness that remains
A brand new day
Dawn’s broken, now, forever
Silent rain
Tichý déšť
Dokonce i teď, kdy skrýváš slzy
Osvětluješ cestu
V temnotě, co zůstává
Zbrusu nový den
Proťalo svítání, teď, navždy
Tichý déšť
Wait for me, one bright star away
There we’ll spend our
Timeless moments together
What we built let no one replace
There’s a place here
In my heart child, forever
Počkej na mě, vzdálená jasná hvězdo
Strávíme tam naše
Věčné chvíle společně
To, co jsme vybudovali, už nikdo nezmění
Místo je tady
V mém srdci, kotě, navždy
If the light fades the colours
Of life when it’s gone
Like a lost ship of dreams
That failed to sail
We will prove we were more
Than just another fairy tale
What we had was reality unveiled
I když světlem blednou barvy
Života, který skončil stejně
Jako ztracená loď snů
Co při plavbě selhala
Dokážeme, že jsme byli víc
Než jen nějaká pohádka
To, co jsme měli, byla neskrývaná realita
Silent rain
You and I have shared the fears
The night betrayed
Through the eyes where love appeared
But died in vain
Torn open, bound together
Tichý déšť
Ty a já jsme měli společné obavy
Které noc vyzradila
V očích, kde se láska objevila
Ale zbytečně zemřela
Odtržení, společně spoutaní
Silent rain
Even now, you hide the tears
You light the way
Through the darkness that remains
A brand new day
Dawn’s broken, now, forever
Silent rain
Silent rain
Tichý déšť
Dokonce i teď, kdy skrýváš slzy
Osvětluješ cestu
V temnotě, která zůstává
Zbrusu nový den
Proťalo svítání, teď, navždy
Tichý déšť
Tichý déšť
Oh
Silent rain
Ó
Tichý déšť
There was once a time long ago
When true love drew
Man and woman together
You were all I wanted to know
And I swore that
I would love you forever
Bylo to už dávno
Kdy opravdová láska přitáhla
Muže a ženu k sobě
Byla jsi všechno, co jsem chtěl poznat
A přísahal jsem, že
Tě budu navždy milovat
So the light fades the colours
Of life when it’s gone
Like a lost ship of dreams
That failed to sail
But to me, you were more
Than just another fairy tale
You became my reality unveiled
Tak světlem blednou barvy
Života, který skončil stejně
Jako ztracená loď snů
Co při plavbě selhala
Ale pro mě jsi byla víc
Než jen nějaká pohádka
Stala ses mou neskrývanou realitou
Silent rain
You and I have shared the fears
The night betrayed
Through the eyes where love appeared
But died in vain
Torn open, bound together
Tichý déšť
Ty a já jsme měli společné obavy
Které noc vyzradila
V očích, kde se láska objevila
Ale zbytečně zemřela
Odtržení, společně spoutaní
Silent rain
Even now, you hide the tears
You light the way
Through the darkness that remains
A brand new day
Dawn’s broken, now, forever
Silent rain
Silent rain
Tichý déšť
Dokonce i teď, kdy skrýváš slzy
Osvětluješ cestu
V temnotě, která zůstává
Zbrusu nový den
Proťalo svítání, teď, navždy
Tichý déšť
Tichý déšť
THE MERIDIAN’S BROADCASTING:
“... You're listening to the 'sounds of the
night' here on Meridian. The time is just
coming up to four : fifteen a.m., and for
those night owls out there who are turning
in, we will be taking you through until
dawn. Dawn for the dome this morning
will be five : fifty-one a.m. ...“
VYSÍLÁNÍ RÁDIA MERIDIAN:
"... Posloucháte pořad 'zvuky noci'
tady na Meridianu. Čas se právě
přiblížil k 4:15 ráno, a přestože tamty
noční sovy venku se už chystají spát,
my vás budeme provázet až do
svítání. Svítání v kopuli dnes ráno
bude v 5:51 hodin ... "

Text přidala EmJen

Text opravila EmJen

Videa přidala EmJen

Překlad přidala EmJen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Babylon

Reklama

Ten texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.