Kecárna Playlisty
Reklama

Rainbow In The Dark - text, překlad

playlist Playlist
I cried when you left me
It's lonely now you're gone
I walk like a shadow of the man
That I've become
Plakal jsem, když jsi mě nechala
Teď je to tu opuštěné, co jsi pryč
Chodím jako lidský stín
Kterým jsem se stal
This seed of rejection
Has finally found a home
I can't shake the words you said
They chill me to the bone
Ten zárodek odvržení
Konečně našel domov
Nemůžu setřást slova, co jsi řekla
Která mě mrazí až do morku kostí
Left bleeding and helpless
Somehow I lost control
These smouldering embers
Light fires in my soul, yeah
Opuštěn krvácející a bezmocný
Nějak jsem ztratil kontrolu
Tyto doutnající uhlíky
Zapalují ohně v mé duši, jo
When I kissed you
It was over
This love was through
Dead and gone
No one ever said
You had to choose
Like a rainbow in the dark
The irony is cruel
Když jsem tě políbil
Byl to konec
Tato láska skončila
Byla mrtvá a pryč
Nikdo nikdy neřekl, že
Jsi se musela rozhodnout
Jako duha ve tmě
Je ironie krutá
You told me you loved me
“Would I ever lie to you?”
If that was the truth what does
“It's over!” mean to you?
Řekla jsi mi, že jsi mě milovala
"Lhala bych ti někdy?"
Pokud tohle byla pravda, co u
tebe znamená "Je konec!"?
You tried to convince me
That I was better off
You sold me the dream but now
I'm left to count the cost
Snažila jsi se mě přesvědčit
Že jsem na tom byl líp
Prodala jsi mi sen, ale teď
Jsem zůstal, abych počítal náklady
Still, battered and broken
I'm stronger than you know
I held onto love but
It's harder to let go, yeah
Přesto, otřískaný a zlomený
Jsem silnější, než tušíš
Držel jsem se lásky, ale
Těžší je ji pustit, jo
When I kissed you
It was over
This love was through
Dead and gone
No one ever said
You had to choose
Like a rainbow in the dark
The irony is cruel
Když jsem tě políbil
Byl to konec
Tato láska skončila
Byla mrtvá a pryč
Nikdo nikdy neřekl, že
Jsi se musela rozhodnout
Jako duha ve tmě
Je ironie krutá
But I miss you
And now you'll never know
This heart 'in two'
Soldiers on
What the hell was it
You tried to prove?
Like a rainbow in the dark
I'm just a coloured fool
Ale chybíš mi
A teď se nikdy nedozvíš, že
Toto rozpolcené srdce
To táhne dál
Co k čertu bylo to, co
Jsi se snažila dokázat?
Jako duha ve tmě
Jsem jen počmáraný šašek
When I kissed you
It was over
This love was through
Dead and gone
No one ever said
You had to choose
Like a rainbow in the dark
The irony is cruel
Když jsem tě políbil
Byl to konec
Tato láska skončila
Byla mrtvá a pryč
Nikdo nikdy neřekl, že
Jsi se musela rozhodnout
Jako duha ve tmě
Je ironie krutá
But I miss you
And now you'll never know
This heart 'in two'
Soldiers on
What the hell was it
You tried to prove?
Like a rainbow in the dark
I'm just a coloured fool
Ale chybíš mi
A teď se nikdy nedozvíš, že
Toto rozpolcené srdce
To táhne dál
Co k čertu bylo to, co
Jsi se snažila dokázat?
Jako duha ve tmě
Jsem jen počmáraný šašek

Text přidala EmJen

Text opravila EmJen

Videa přidala EmJen

Překlad přidala EmJen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Fear The Force (EP)

Reklama

Ten texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.