Playlisty Kecárna
Reklama

March Of The Argonauts / Fear The Force - text, překlad

playlist Playlist
Fear the forceStrach ze síly
The land was stark and bare
A veil of blackest night
Disguised our deep despair
We lived in danger here
Under a shadow of fear
Země byla drsná a holá
Závoj nejtemnější noci
Zakrýval naše hluboké zoufalství
Žili jsme zde v nebezpečí
Ve stínu strachu
But then the stranger came
He spoke in ancient tongue
His task was pre-ordained
He broke the sacred seal
Upon a box he revealed
Ale pak přišel cizinec
Mluvil prastarým jazykem
Jeho úkol byl předurčen
Zlomil posvátnou pečeť
Na truhle, kterou odhalil
And in the still of night
His incantations lit up the sky
They mesmerized us
And from the shapes they formed
Emerged the great unicorn
His bare back rider on the storm
A v tichu noci
Oblohu rozzářila jeho zaklínadla
Která nás uchvátila
A z obrysů, které se formovaly
Se vynořil velký jednorožec se
Svým prostým jezdcem na pozadí bouře
As day and night were born
The yin and yang were torn
They sail a chartered course
Each as the purest source
Of darkness and of light
In their eternal fight
The dragon knows his claws
Can’t touch the unicorn
Fear the force
Když se zrodily den a noc
Byly Jin a Jang odtržené
Oni proplouvají oprávněným směrem
Každý jako nejčistší zdroj
Temnoty a světla
Ve svém věčném boji
Drak zná své drápy
Nemůže se jednorožce dotknout
Ze strachu ze síly
A single ray of light
Disturbed the dragon’s sleep
The time has come to fight
He knew his Nemesis
As it appeared from the mist
Jediný paprsek světla
Narušil dračí spánek
Nastal čas bojovat
Poznal svou Nemesis
Když se vynořila z mlhy
White lightning from the sky
Struck at the beast as it turned to fly
The titan cried out
Then as the Sage foretold
From black and white came the whole
As natural balance was restored
Bílý blesk z oblohy
Zaútočil na zvíře, které se otáčelo k letu
Titan vykřikl
Pak, jak předpověděl Sage
Z černého a bílého se stal celek
Když přirozená rovnováha byla obnovena
As day and night were born
The yin and yang were torn
They sail a chartered course
Each as the purest source
Of darkness and of light
In their eternal fight
The dragon knows his claws
Can’t touch the unicorn
Fear the force
Když se zrodily den a noc
Byly Jin a Jang odtržené
Oni proplouvají oprávněným směrem
Každý jako nejčistší zdroj
Temnoty a světla
Ve svém věčném boji
Drak zná své drápy
Nemůže se jednorožce dotknout
Ze strachu ze síly
Fear the force Bojí se síly
As day and night were born
The yin and yang were torn
They sail a chartered course
Each as the purest source
Of darkness and of light
In their eternal fight
The dragon knows his claws
Can’t touch the unicorn
Fear the force
Když se zrodily den a noc
Byly Jin a Jang odtržené
Oni proplouvají oprávněným směrem
Každý jako nejčistší zdroj
Temnoty a světla
Ve svém věčném boji
Drak zná své drápy
Nemůže se jednorožce dotknout
Ze strachu ze síly
As day and night were born
The yin and yang were torn
They sail a chartered course
Each as the purest source
Of darkness and of light
In their eternal fight
The dragon knows his claws
Can’t touch the unicorn
Fear the force
Když se zrodily den a noc
Byly Jin a Jang odtržené
Oni proplouvají oprávněným směrem
Každý jako nejčistší zdroj
Temnoty a světla
Ve svém věčném boji
Drak zná své drápy
Nemůže se jednorožce dotknout
Ze strachu ze síly
Fear the force
Fear the force
Bojí se síly
Bojí se síly

Text přidala EmJen

Videa přidala EmJen

Překlad přidala EmJen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Spellbound

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.