Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

If Only For A Day - text, překlad

playlist

The daylight swept the sleep put of the eyes
Through which she peered
She turned off her alarm but left
The ringing in her ears
She looked across the room
And for a moment watched it changing
As the gloom was gently kissed by the sun, oh
It whispered to her "You are the one"

She's deafened by the silence
On the seven thirty train
Where all the pretty people helped
To make her feel so plain
She wonders will she ever be
The woman in her fantasies
A slave to all the roles she could play, oh
She closed her eyes and drifted away

On the sun drenched beach she lies
Her worshippers are teeming
She's much too hot for them to handle
She's so attractive to their eyes
Her tiny white bikini
Melts like a wax bead off a candle

Growing deep inside her
Is the love, she ties her dreams upon
All that's left beside her
Are the shadows that have been and gone
Oh, she's not the only one

No, this is not a game
The love inside remains
When fake comes out to play
She’ll blow them all away
She needs to hear three words
She wants to feel the way
She always dreamed was real
If only for a day

The sinister fears of eminent peers
Her innocent tears, irrelevant spheres

To change the scene, it's late at night
Admiring eyes are stealing
Through cameras trained open her window
She leaves the curtains open wide
Undresses slowly peeling
Each lacy layer from her body

Oh she needs attention
But won't mention it to anyone
Just one great adventure
Something real
To base her memories on
Oh, she's not the only one

No, this is not a game
The love inside remains
When fake comes out to play
She’ll blow them all away
She needs to hear three words
She wants to feel the way
She always dreamed was real
If only for a day

The sinister fears of eminent peers
Her innocent tears, irrelevant spheres

Tries the night clubbing life
Dancing, alive
Everyone's eyes upon this
Sight, her dress is so tight
And black as the night
Catching the light upon it

This Cinderella has no Prince at all
She can call
Dressing to kill having no one
To thrill at the ball

Goodbye plain
Goodbye pain
Goodbye anything that won't feel the same

No, this is not a game
The love inside remains
When fake comes out to play
She’ll blow them all away
She wants to hear three words
She wants to feel the way
She always dreamed was real
If only for a day

No, this is not a game
The love inside remains
When fake comes out to play
She’ll blow them all away
She needs to hear three words
She wants to feel the way
She always dreamed was real
If only for a day

She’s not the only one
Oh, not the only one
She’s not the only one
Not the only one

Exactly when she left the realms of
Sleep was never clear
To see the glowing colours of
Her dreams just disappear
And fade to all the shades of
Grey reality displayed
But now she knows
It‘s not as bad as it seems, oh
For out there is the man of her dreams

Text přidala EmJen

Text opravila EmJen

Videa přidala EmJen

Denní světlo zamlžilo ospalost očí
Skrz které mžourala
Vypnula svůj budík, ale nechala
Ho zvonit ve svých uších
Podívala se po místnosti
A na chvíli sledovala, jak se mění
Jak tmu jemně políbilo slunce, oh
Zašeptalo jí: "Ty jsi jediná"

Je ohlušená tichem
Ve vlaku v 7:30
Kde jí všichni hezcí lidé pomohli
Aby se cítila tak obyčejně
Přemýšlí, zda někdy bude
Ta žena ze svých fantazií
Otrokyně všech rolí, které by mohla hrát, oh
Zavřela oči a unášela se pryč

Na sluncem zalité pláži leží
Její obdivovatelé se hemží
Je pro ně moc sexy, aby si s tím poradili
Je tak atraktivní v jejich očích
Její malé bílé bikiny
Se taví jako voskový korálek na svíčce

To, co roste hluboko uvnitř ní
Je láska, navazuje na své sny
Vše, co nechala mimo sebe
Jsou stíny, co byly a skončily
Oh není jediná

Ne, tohle není hra
Láska uvnitř zůstává
Až se ve hře objeví falešný hráč
Všechny je odfoukne pryč
Potřebuje slyšet tři slova
Chce to takhle cítit
Vždycky se jí zdálo, že to bylo skutečné
I kdyby jen na nějaký den

Zlověstné obavy z významných vrstevníků
Její nevinné slzy, nepodstatné okruhy lidí

Změna scény, je pozdě v noci
Obdivující oči se vkrádají
Přes trénované kamery otevírají její okno
Nechává záclony zcela roztažené
Svlečená pomalu stahuje
Každou krajkovou vrstvu ze svého těla

Oh potřebuje pozornost
Ale nikomu se o tom nebude zmiňovat
Jen jedno úžasné dobrodružství
Něco skutečného
Na čem by založila své vzpomínky
Oh není jediná

Ne, tohle není hra
Láska uvnitř zůstává
Až se ve hře objeví falešný hráč
Všechny je odfoukne pryč
Potřebuje slyšet tři slova
Chce to takhle cítit
Vždycky se jí zdálo, že to bylo skutečné
I kdyby jen na nějaký den

Zlověstné obavy z významných vrstevníků
Její nevinné slzy, nepodstatné okruhy lidí

Zkouší život nočních klubů
Tančí, plná života
Každý upírá oči na ten
Obraz, její šaty jsou tak těsné
A černé jako noc
Zachycuje se na nich světlo

Tato Popelka nemá vůbec žádného prince
Kterého může zavolat
Nádherně vyfiknutá nemá koho
Na bále uchvátit

Sbohem jednoduchosti
Sbohem bolesti
Sbohem všechno, co nebude vypadat stejně

Ne, tohle není hra
Láska uvnitř zůstává
Až se ve hře objeví falešný hráč
Všechny je odfoukne pryč
Chce slyšet tři slova
Chce to takhle cítit
Vždycky se jí zdálo, že to bylo skutečné
I kdyby jen na nějaký den

Ne, tohle není hra
Láska uvnitř zůstává
Až se ve hře objeví falešný hráč
Všechny je odfoukne pryč
Potřebuje slyšet tři slova
Chce to takhle cítit
Vždycky se jí zdálo, že to bylo skutečné
I kdyby jen na nějaký den

Ona není jediná
Ach, není jediná
Ona není jediná
Není jediná

Samozřejmě, když opustila říši
Spánku, který nikdy nebyl jasný
Aby viděla, jak se zářící barvy
Jejích snů jen rozplývají
A blednou do všech odstínů
Šedi, ukázala se realita
Ale teď ví
Že to není tak špatné, jak se zdá, ach
Protože tam venku je muž jejích snů

Překlad přidala EmJen

Překlad opravila EmJen

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.