Playlisty Akce
Reklama

Goodnight Saigon - text, překlad

playlist Playlist
I rest and pray
Motors break the silence
Of another day
My heart and soul lie broken
Separated by the pain
Odpočívám a modlím se
Motory prolamují ticho
Dalšího dne
Moje srdce a duše leží zlomené
Oddělené bolestí
Out in the fields
Scenes of rage and anger guide
These fists of steel
It seems reality has died
Behind this genocide
Venku na bojišti
Scény zuřivosti a vzteku provází
Tyto ocelové pěsti
Zdá se, že realita zemřela
Za touto genocidou
One by one
Even now they come
Like they’ve always done
Counting the rotors
When my every dream
Wakes with a scream
For now it’s
Jeden za druhým
Dokonce i teď přichází
Stejně, jako to dělali vždycky
Počítám rotory
Když se z každého snu
Probouzím s výkřikem
Prozatím to je
Showtime, armed and ready
Goodnight Saigon
Stagefright, heart beating heavy
Goodnight Saigon
Zábavní představení, ozbrojené a připravené
Dobrou noc, Saigone
Srdce intenzivně bije trémou
Dobrou noc, Saigone
The bullets fly
One inside a chamber somewhere
Bears my name
The needle lies to keep
The things I can’t explain away
Kulky létají
Jedna někde uvnitř hrobky
Nese mé jméno
Ukazatel přístroje směřuje
K těm věcem, které nedokážu omluvit
The senseless kill
Now the main attraction
On a shameless bill
The only sanctuary is death
It’s all that’s left for me now
Nesmyslné zabíjení
Teď hlavní atrakce
V nestoudném programu
Jediným útočištěm je smrt
To je všechno, co mi teď zůstává
So I stare
Into deep despair
And it’s always there
This is a time bomb
This is so obscene
I can’t believe
That now it’s
Tak zírám
Do hloubky zoufalství
A vždy tam je
Tohle je časovaná bomba
Tohle je tak obscénní
Nemůžu uvěřit
Že teď to je
Showtime, armed and ready
Goodnight Saigon
Stagefright, heart beating heavy
Goodnight Saigon
Zábavní představení, ozbrojené a připravené
Dobrou noc, Saigone
Srdce intenzivně bije trémou
Dobrou noc, Saigone
Showtime, armed and ready
Goodnight Saigon
Stagefright, heart beating heavy
Goodnight Saigon
Zábavní představení, ozbrojené a připravené
Dobrou noc, Saigone
Srdce intenzivně bije trémou
Dobrou noc, Saigone
So I stare
Into deep despair
And it’s always there
This is a time bomb
This is so obscene
I can’t believe
That now it’s
Tak zírám
Do hloubky zoufalství
A vždy tam je
Tohle je časovaná bomba
Tohle je tak obscénní
Nemůžu uvěřit
Že teď to je
Showtime, armed and ready
Goodnight Saigon
Stagefright, heart beating heavy
Goodnight Saigon
Zábavní představení, ozbrojené a připravené
Dobrou noc, Saigone
Srdce intenzivně bije trémou
Dobrou noc, Saigone
Showtime, armed and ready
Goodnight Saigon
Stagefright, heart beating heavy
Goodnight Saigon
Zábavní představení, ozbrojené a připravené
Dobrou noc, Saigone
Srdce intenzivně bije trémou
Dobrou noc, Saigone

Text přidala EmJen

Text opravila EmJen

Videa přidala EmJen

Překlad přidala EmJen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Name Of The Rose

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.