Playlisty Kecárna
Reklama

Dreamtide - text, překlad

playlist Playlist
Midnight comes and stays
Insight screams in silence
Steeped in half-light
Bleeding beyond
(It bleeds beyond)
Půlnoc přichází a zůstává
Intuice křičí mlčením
Zcela ponořená do šera
Kromě toho krvácí
(Kromě toho to krvácí)
In this cold embrace
Untold scenes of violence
Breech this stark night
Leading me on
(It leads me on)
V tomto chladném objetí
Nespočetné scény násilí
Uzavírají tuto neúprosnou noc
Navádí mě
(Navádí mě to)
Flesh from the bones of a dream
Blood rushing cold through enamoured
Veins
Fear and my plight ignite
This synchronicity
(Synchronicity)
Tělo z kostí nějakého snu
Krev proudící chladně v nadšených
Žilách
Strach a můj těžký úděl zažehují
Tuto souhru náhod
(Souhru náhod)
Out of control, to extremes
Pulsing like blows from a hammer
Slain
(Slain)
I feel the lightning strike
It’s electricity
Bez kontroly, až do extrémů
Pulzuji jako údery nějakého kladiva
Zabit
(Zabit)
Cítím úder blesku
Jeho elektřinu
Dreamtide far away
Burying the magi’s godless underworld
Dreamtide tourniquet
Severing the last cries
Lost beyond the words
Vzdálený čas snů
Pohřbívá bezbožné podsvětí mágů
Škrtidlo času snů
Přerušuje poslední výkřiky
Které jsou zbytečné beze slov
Spectral masquerade
Bathes in steams of twilight
Echoes of the fire and the flames
(Begin again)
Přízračné přestrojení
Se koupe v prosvítajícím soumraku
Ozvěny ohně a plamenů
(Začínají znovu)
No one controls the Abyss
Night after night with this callous
Fate
I am the endless fight
The power, the entity
(The entity)
Nikdo neovládá tuhle pohromu
Noc co noc s tímhle bezcitným
Osudem
Jsem nekonečný boj
Síla, podstata všeho
(Podstata všeho)
I am the shape in the mist
The tormented soul from a shallow
Grave
I am the shadow cast
Across the centuries
Jsem obrys v mlze
Ztrápená duše z mělkého
Hrobu
Jsem stín rozprostřený
Napříč staletími
Dreamtide far away
Burying the magi’s godless underworld
Dreamtide tourniquet
Severing the last cries
Lost beyond the words
Vzdálený čas snů
Pohřbívá bezbožné podsvětí mágů
Škrtidlo času snů
Přerušuje poslední výkřiky
Které jsou zbytečné beze slov
Dreamtide far away
Burying the magi’s godless underworld
Dreamtide tourniquet
Severing the last cries
Lost beyond the words
Vzdálený čas snů
Pohřbívá bezbožné podsvětí mágů
Škrtidlo času snů
Přerušuje poslední výkřiky
Které jsou zbytečné beze slov
Dreamtide far away
Burying the magi’s godless underworld
Dreamtide tourniquet
Severing the last cries
Lost beyond the words
Vzdálený čas snů
Pohřbívá bezbožné podsvětí mágů
Škrtidlo času snů
Přerušuje poslední výkřiky
Které jsou zbytečné beze slov
Dreamtide far away
Burying the magi’s godless underworld
Dreamtide tourniquet
Severing the last cries
Lost beyond the words
Vzdálený čas snů
Pohřbívá bezbožné podsvětí mágů
Škrtidlo času snů
Přerušuje poslední výkřiky
Které jsou zbytečné beze slov
(Dreamtide)
(Dreamtide)
(Doba snění)
(Doba snění)

Text přidala EmJen

Videa přidala EmJen

Překlad přidala EmJen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Return To Evermore

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.