Playlisty Kecárna
Reklama

Black Moon Rising - text, překlad

playlist Playlist
Deep beneath the castle
Every waking soul
Feels the sunlight fading
Gathers to the fold
These are all my children
Knowing timeless peace
Passing through the centuries
Like permeating mist
Hluboko pod hradem
Každá bdělá duše
Cítí blednoucí sluneční světlo
Shromáždí se do ohrady
Tohle všechno jsou mé děti, které
Znají věčný mír
Procházejí staletími
Jako pronikavá mlha
With a black moon rising above us
And the lightning strikes in the sky
Thunder cry
As the shadows climb
Waking the sleeping souls from the other side
Brought to life
Again
S vycházejícím černým měsícem nad námi
A údery blesku na obloze
Hromovým pláčem
Jako když stoupají stíny
Probouzejí se spící duše z druhé strany
Přivedené k životu
Znovu
Stalking through the forest
Scent becomes the prey
Unsuspecting virgin
Should not have lost her way
Set my eyes upon her
Passion taking hold
Kissed to last forever
Now she's never growing old
Pronásledování lesem
Vůně se stává kořistí
Nic netušící panna
By neměla ztratit svou cestu
Mé oči na ní utkvěly
Se zmocňující vášní
Jsem jí políbil, aby trvala věčně
Teď nikdy nezestárne
With a black moon rising above us
And the lightning strikes in the sky
Thunder cry
As the shadows climb
Waking the sleeping souls from the other side
Brought to life again
S vycházejícím černým měsícem nad námi
A údery blesku na obloze
Hromovým pláčem
Jako když stoupají stíny
Probouzejí se spící duše z druhé strany
Přivedené znovu k životu
When the night falls down
I'm the hunter
An immortal child of the night
Burning bright
Till the dawning light
Carry the secret down to the end of time
Called to rise again
Když padne noc
Jsem lovec
Nesmrtelné dítě noci
Jasně hořící
Až do svítání
Do konce věků ponesu tajemství
Povolán, abych znovu povstal
Watch the black moon rise again
Called to rise
Sleduji, jak černý měsíc opět stoupá
Povolán, abych povstal
For centuries we travelled
Hounded from our homes
Fled the rage and hatred
Still our legion grows
Cast to Western Europe
Tales the folk will tell
Fate befalls the mortal man
Who tries to break the spell
Po staletí jsme cestovali
Vyhnáni z našich domovů
Prchali jsme před zuřivostí a nenávistí
Naše legie stále roste
Vrženi do západní Evropy
Lidové pohádky se budou vyprávět, že
Pohroma postihne smrtelného člověka
Který se pokouší zlomit kouzlo
With a black moon rising above us
And the lightning strikes in the sky
Thunder cry
As the shadows climb
Waking the sleeping souls from the other side
Brought to life again
S vycházejícím černým měsícem nad námi
A údery blesku na obloze
Hromovým pláčem
Jako když stoupají stíny
Probouzejí se spící duše z druhé strany
Přivedené znovu k životu
When the night falls down
I'm the hunter
An immortal child of the night
Burning bright
Till the dawning light
Carry the secret down to the end of time
Called to rise again
Když padne noc
Jsem lovec
Nesmrtelné dítě noci
Jasně hořící
Až do svítání
Do konce věků ponesu tajemství
Povolán, abych znovu povstal
Watch the black moon rise again
Called to rise again
Sleduji, jak černý měsíc opět stoupá
Povolán, abych znovu povstal

Text přidala EmJen

Videa přidala EmJen

Překlad přidala EmJen

Překlad opravila EmJen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

You're In My Heart (EP)

Reklama

Ten texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.