Playlisty Akce
Reklama

After The Love Has Gone - text, překlad

playlist Playlist
If we should come too close, we run away
Didn’t we want this after all
Climbing so high that we become afraid
What if we can’t survive the fall
Pokud bychom se měli příliš přiblížit, utíkáme pryč
Nechtěli jsme to nakonec?
Stoupáme tak vysoko, že se začínáme bát
Co když nepřežijeme pád
For as we dance the orchestra plays
Blind and scoreless
Still the symphony never strays
Tak jak tančíme, orchestr hraje
Slepý a bez skóre
Přesto tato symfonie nikdy nebloudí
Even when the moonlight
Turns your heart to stone
Lying side by side
Feels like you’re all alone
Those eyes
Wide awake ‘til dawn
Watch an endless night
After the love has gone
Ačkoliv měsíční světlo
Mění tvé srdce na kámen
Ležení vedle sebe
Vypadá, jako že jsi úplně sám
Tyto oči
Dokořán otevřené až do svítání
Sledují nekonečnou noc
Poté, co láska pomine
Are we just faces from a masquerade
Banging our heads against the wall
These are the days we rush to come of age
No turning back, but I recall
Jsme jen tváře z maškarního plesu?
Boucháme našimi hlavami do zdi
Tohle jsou dny, kdy spěcháme, abychom dospěli
Neotáčíme se zpět, ale já si vzpomínám na
A place where midsummer madness played
With the senses
We were on the edge of a timeless page
Místo, kde si letní bláznovství hrálo
S city
Byli jsme na kraji nestárnoucí stránky
Once upon a cold night
On the wings of a storm
In enchanted light
Lovers and dreams were born
Soul rise
Life’s eternal sun
That grows old and dies
After the love has gone
Jednou v chladné noci
Na křídlech bouře
V kouzelném světle
Se zrodili milenci a sny
Duše se povznesla
Život je věčné slunce
Co stárne a umírá
Poté, co láska pomine
Love is the tapestry life can fray
At the corners
But its colours should never fade
When your love has gone
Láska je život z tapiserie, která se roztahuje
Do rohů
Ale její barvy by neměly nikdy vyblednout
Až tvá láska pomine
Love becomes a fine wine
Slowly spilt from the grail
It’s a bed of nails
No-one can lie upon
This time
Live and breathe as one
For it’s much too late
After the love has gone
Láska se stává dobrým vínem
Pomalu vylévaným z grálu
Je to postel z nehtů
Na níž nedokáže nikdo ležet
Tentokrát
Žijte a dýchejte jako jeden
Protože na to je příliš pozdě
Poté, co láska pomine
After the love has gone
Gone
Poté, co láska pomine
Pomine

Text přidala EmJen

Text opravila EmJen

Videa přidala EmJen

Překlad přidala EmJen

Překlad opravila EmJen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

X

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.