Kecárna Playlisty

Hell - text, překlad

playlist Playlist
No, I'm not ready for a big bad step in their direction
No, I'm not ready for downtown trash and void collection
Four blocks, run and hide
Don't walk alone at night
Cityscapes, cities change before they die
Four blocks, I should mention in a song
If I wanted, get along and change you
Who doesn't wanna change this?
Ne, nejsem přepravená na velký špatný krok jejich směrem
Ne, nejsem připravená na odpadky v centru města a neplatné kolekce
Čtyři bloky, uteč a ukryj se
Nechoď v noci sama
Panorámy města, města se mění než zemřou
Čtyři bloky, které bych měla zmínit v písni
Kdybych chtěla, pokračuju a měním tě
Kdo by nechtěl změnit tohle?
I know you feel it too
These words get overused
When we get up and over it and over them
Up and over it and over them
I know you feel it too
It all seems so untrue
When you get up and over it and over them
Oh oh, oh no, oh oh, oh no
Vím, že to cítíš také
Tyto slova jsou nadužívaná
Když se dostaneme nahoru a nad to a nad ně
Nahoru a nad to a nad ně
Vím, že to cítíš také
To vše se zdá tak nepravdivé
Když se dostaneme nahoru a nad to a nad ně
Oh oh, oh ne, oh oh, oh ne
No, we're not ready for fair distribution
Just a terminal solution for
No, we're not ready for hell
Hell no, for hell, hell no
Four days wide awake,
Why slide along and say
Girls afraid, girl will change, just move away
Four days that I mention in a song
Move along, get ahead, get a hand and bring her with you
Ne, my nejsme připraveni na spravedlivé rozdělení
Jen na konečné řešení
Ne, my nejsme připravedi na peklo
Peklo ne, na peklo, peklo ne
Čtyři dny vzhůru,
Proč sjedeš podél a řekni
Dívky se bojí, dívka se změní, jen odejde
Čtyři dny, které jsem zmínil v písni
Jdi dál, dostaň se dopředu, dostaň ruku a přines si ji s sebou
I know you feel it too
These words get overused
When we get up and over it and over them
Up and over it and over them
I know you feel it too
It all seems so untrue
When you get up and over it and over them
Oh oh, oh no, oh oh, oh no
Vím, že to cítíš také
Tyto slova jsou nadužívaná
Když se dostaneme nahoru a nad to a nad ně
Nahoru a nad to a nad ně
Vím, že to cítíš také
To vše se zdá tak nepravdivé
Když se dostaneme nahoru a nad to a nad ně
Oh oh, oh ne, oh oh, oh ne
Four ways to remove all the bad that we do
From the heart and the soul of the city, sad and cold
Four ways to collect what we say and what we save
To discard and discover a brand new way
Čtyři způsoby, jak odstranit všechno zlé, co děláme
Ze srdce a duše města, smutné a chladné
Čtyři způsovy, jak posbírat, co říkáme a co zachraňujeme
Zbavit se a objevit zcela nový způsob
I know you feel it too
These words get overused
When we get up and over it and over them
Up and over it and over them
I know you feel it too
It all seems so untrue
When you get up and over it and over them
Up and over it and over them
Vím, že to cítíš také
Tyto slova jsou nadužívaná
Když se dostaneme nahoru a nad to a nad ně
Nahoru a nad to a nad ně
Vím, že to cítíš také
To vše se zdá tak nepravdivé
Když se dostaneme nahoru a nad to a nad ně
Nahoru a nad to a nad ně
I know you feel it too
These words get overused
When we get up and over it and over them
Up and over it and over them
I know you feel it too
It all seems so untrue
When you get up and over it and over them
Oh oh, oh no, oh oh, oh no
Oh oh, oh no, oh oh, oh no
Vím, že to cítíš také
Tyto slova jsou nadužívaná
Když se dostaneme nahoru a nad to a nad ně
Nahoru a nad to a nad ně
Vím, že to cítíš také
To vše se zdá tak nepravdivé
Když se dostaneme nahoru a nad to a nad ně
Oh oh, oh ne, oh oh, oh ne
Oh oh, oh ne, oh oh, oh ne

Text přidala lenifkaa

Video přidala zdenasva

Překlad přidala Veruuuu

Překlad opravila Veruuuu


Sainthood

Tegan and Sara texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.