Playlisty Akce
Reklama

The Eastway - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

They came from the west
Through the storm across the sea
One thousand men armed
With their swords and shields
Přišli ze západu
Skrz bouři přes moře
Jeden tisíc ozbrojených mužů
s jejich meči a štíty
Somewere there was a strange land their never thought,
It would be so far from home
Kdesi tam byla cizí země, o které se jim ani nesnilo,
byla by tak daleko od domova
They sailed with their ships
Across the rivers and lakes
With courage and pride
Like proud sons of god Odin
Plavili se lodí
Přes řeky a jezera
S odvahou a hrdostí
Stejně jako hrdí synové boha Odina
The were varangians from the west - they were vikings,
The warriors of town holmgard
Byli Varjagové ze západu - byli vikingové,
bojovníci města holmgard
Then two tribes rebelled
Against their conquerors
Driving 'em overseas
Back into their land
Pak se dva kmeny vzbouřily
proti svým dobyvatelům
Odjeli za moře
Zpět do své země
After conflicts the tries invited 'em back,
To rule 'em, to bring order and peace
Po střetu se je snažili pozvat zpět,
vládnout jim, nastolit pořádek a klid
They roamed the rivers
Engaging in trade
Merchants who raided
And colonized new lands
Putovali po řece
Navazovali obchod
Obchodníci, kteří útočili
a kolonizovali nové země
They served as the bodyguards of the emperor,
The warriors of town miklagard
Sloužili jako strážci císaře,
bojovníci města miklagard
Hej skål hej
Hej skål hej
Nu skålar vi för dig, hej hej
Hej hej skal
Hej hej skal
Nu skålar VI pro kopat, hej hej
They sailed with their ships
Across the rivers and lakes
With courage and pride
Like proud sons of god Odin
Plavili se lodí
Přes řeky a jezera
S odvahou a hrdostí
Stejně jako hrdí synové boha Odina
The were varangians from the west - they were vikings,
The warriors of town holmgard
byli Varjagové ze západu - byli vikingové,
bojovníci města holmgard
They served as the bodyguards of the emperor,
The warriors of town miklagard
Sloužili jako strážci císaře,
bojovníci města miklagard
Hej skål hej
Hej skål hej
Nu skålar vi för dig, hej hej
Hej hej skal
Hej hej skal
Nu skålar VI pro kopat, hej hej

Text přidala pepe1710

Video přidala pepe1710

Překlad přidala pepe1710

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Myths and Legends

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.