Playlisty Kecárna
Reklama

Even Though - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

JOEY:
Wait, dont go
Theres something I need you to know
JOEY:
Počkej, nechoď
Je tu něco, co musíš vědět
SALLY:
What is it?
SALLY:
Co je to?
JOEY:
But I just, but I wan, I ga. Shit.
I dont know
JOEY:
Ale já jen, chtěl bych, já... Sakra
Já nevím
SALLY:
Whatever. Bye, Joey
SALLY:
To je fuk. Měj se, Joey
JOEY:
Just wait, give me a minute
My heads confused
But I know theres something in it
Wont you stay?
Please stay
Until I get it clear
JOEY:
Prostě počkej, dej mi minutku
Mám zmatek v hlavě
Ale vím, že v ní něco je
Nechtěla bys zůstat?
Prosím zůstaň
Než si to vyjasním
SALLY:
What are you trying to say?
SALLY:
Co se snažíš říct?
JOEY:
What Im trying to say is
Id feel much better if you would stay here
Even though I was blind before
Ive realised there is so much more
And it was always deep down in the core of me
I know it now
And even though it seems too much to take
Theres a feeling I cant seem to shake
I feel like I am reading the signs
Cause I know that Im
Coming around
JOEY:
Co se snažím říct je
Že bych byl mnohem radši kdybys zůstala
I když jsem byl předtím slepý
Uvědomil jsem si, že je tu mnohem víc
A vždy to bylo zakořeněné hluboko uvnitř mě
Teď to vím
A i když se toho zdá být najednou moc
Je to pocit, který jen tak nesetřesu
Připadám si, jako bych četl znamení
Protože vím, že
Něco se ve mně mění
JOEY:
I thought I wanted someone
Perfect as could be
When what I needed was
The one, who is perfect for me
JOEY:
Myslel jsem, že chci někoho
Perfektního jak jen to jde
Ale zatím jsem potřeboval
Někoho, kdo se perfektně hodí ke mně
Even though it used to seem so wrong
Ive taken you for granted far too long
Im falling right into the denouement
And now Im breaking ground
I když se to zdálo být tak špatné
Tak dlouho jsem tě nedokázal ocenit
Právě tomu začínám rozumět
A začínám lámat ledy
BOTH:
Even though I felt it from the start
Its only now were beating with one heart
Im sure that now its the time
Cause I know that Im
OBA:
I když jsem to cítil od začátku
Až teď se naše srdce spojila
Jsem si jist, že je to ta správná doba
Protože vím, že -
SALLY: (Spoken)
Woah! Did you feel that?
SALLY:
Páni! Cítil jsi to taky?
JOEY: (Spoken)
Yeah. It's like our hearts just skipped a beat.
JOEY:
Jo. Jako by naše srdce vynechala úder.
SALLY: (Spoken)
Well, that's probably because our hearts are dancing a waltz to a song in 4x4 time. But I know what you mean, mine too.
SALLY:
To asi proto, že naše srdce tančí waltz v čtyřčtvrťovém taktu. Ale chápu, co tím myslíš, moje taky.
JOEY: (Spoken)
You could almost say they're beating together.
JOEY:
Jako by bily společně.
SALLY: (Spoken)
It's like they've always.
SALLY:
Jako by bily společně vždycky.
BOTH:
Im coming around!
BOTH:
Něco se ve mně mění!

Text přidala Innie

Text opravila elisealot

Video přidala Innie

Překlad přidala Angelee

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Me and My Dick

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.