Playlisty Kecárna
Reklama

The Unblinking Eye (Everything Is Broken) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

God would weep
if he existed
and he saw what man can do to man
He'd think that we were twisted
Bůh by plakal
kdyby existoval
a viděl, co člověk může udělat člověku
Myslel by si, že jsme zvrácení
His unblinking eye would blink and then
He'd say not in my name you don't
you stupid little men
With your arrogance and ignorance
you do it time and time again
Bez mrknutí oka
By řekl: "Ne v mém jméně,
ty hloupý malý člověče
Se svojí arogancí a ignorací
děláš to znovu a znovu"
I must be getting old
There's a fire and a fury
driven deep into my soul
It's the helplessness that comes
from being under your control
And everything is broken
Musím zestárnout
Je tady oheň a zuřivost,
zařezává se mi hluboko do duše
To co přichází je bezmoc
z pod tvého dohledu
A všechno je zničené
We got the High Street full of holes
The High Street's full of holes
High Street's full of holes
Máme High Street plnou děr
High Street je plná děr
High Street je plná děr
Five million cameras stare at us
They treat us like we're fools
Our privacy is meaningless
We're suffocating by ten thousand rules
Pět milionů kamer zírá na nás
Chovají se k nám jako k hlupákům
Naše soukromí je bezvýznamné
Dusíme se desetitisíci pravidel
This Kingdom's not united
Just a complicated mess
Are we in Europe
Half in Europe
Not in Europe
We're soulless, spineless, directionless
Tohle Královstí není jednotné
Prostě složitý nepořádek
Jsme v Evropě?
Napůl v Evropě?
Nikoliv v Evropě?
Jsme bezduší, bezpáteřní, bezcílní
I must be getting old
There's a fire and a fury
driven deep into my soul
It's the helplessness that comes
from being under your control
And everything is broken
Stylophone!
And everything is broken
Musím zestárnout
Je tady oheň a zuřivost,
zařezává se mi hluboko do duše
To co přichází je bezmoc
z pod tvého dohledu
A všechno je zničené
Stylophone!
A všechno je zničené
Why send our young men out to die
in wars that we don't understand
Why on earth should we be meddling
in places like Afghanistan
Proč posílat naše mladé muže zemřít
do válek, kterým ani nerozumíme?
Proč bychom se proboha měli míchat
do míst jako je Afghánistán?
The price is much too high
in terms of money or our precious men
Your reasons are mysterious
and quite beyond ken
Cena je příliš vysoká
z hlediska peněz i našich drahých mužů
Vaše důvody jsou záhadné
a úplně mimo chápání
I must be getting old
There's a fire and a fury
driven deep into my soul
It's the helplessness that comes
You even sold our gold
And everything is broken
Musím zestárnout
Je tady oheň a zuřivost,
zařezává se mi hluboko do duše
To co přichází je bezmoc
Dokonce jsi zaprodal i naše bohatství
A všechno je zničené

Text přidala milih

Video přidala milih

Překlad přidala inlet

Překlad opravil Misty

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Solo Singles 2

Reklama

Roger Taylor texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.