Playlisty Kecárna
Reklama

Foreign Sand - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Why do we fear what we don't understand?
Can't we reach out our hand to try just say "hello"
Try to plant a seed - fulfil the need
To make it grow - just say hello
And when you're far from home try to learn from all you see
Your eyes will tell you everything you need
Everything you need
Proč se obáváme toho, čemu nerozumíme?
To nedokážeme natáhnout ruku a zkusit říct "ahoj"?
Zkusit zasadit semeno - naplněné potřebou
Nechat ho růst - prostě říct "ahoj"
A když jsi daleko od domova, snaž se poučit ze všeho, co vidíš
Tvé oči ti řeknou vše, co potřebuješ
Vše, co potřebuješ
Here we go - ain't it grand?
Here we stand, on foreign sand
And we're not alone
Jdeme na to - není to velkolepé?
Stojíme tady, na cizím písku
A nejsme sami
Red, yellow, black and white
Every man stand in the light - stand not alone
Červený, žlutý, černý a bílý
Každý člověk stojí ve světle - nestojí sám
It's not a lie - it's not a shame
We play for keeps - it's not a scam
No bigotry - we're hand in hand
It ain't a cinch - we make a stand
We learn to live on foreign sand
Just say hello
Není to lež - není to ostuda
Hrajeme o udržení - není to klam
Žádná bigotnost - jsme ruku v ruce
Není to jistá věc - zaujali jsme místo
Učíme se žít na cizím písku
Prostě říct "ahoj"
Why do we despise when we can't even speak?
We keep on spreading lies
As far as we know it's the only way to be
Try to plant a seed - fulfil the need
To make it grow - just say hello
And though you're far from home try to learn what you could be
Your heart will tell you everything you need
And though you're far from home try to learn what you could be
Your heart will tell you everything you need
Even though you stand
Here you stand
On foreign sand
Ain't it grand?
Here we stand
On foreign sand
Proč pohrdáme, když ani neumíme mluvit?
Pokračujeme v šíření lží
Pokud víme, je to jediný způsob, jak být
Zkusit zasadit semeno - naplněné potřebou
Nechat ho růst - prostě říct "ahoj"
A přestože jsi daleko od domova, snaž se poznat jakým bys mohl být
Tvé srdce ti řekne vše, co potřebuješ
A přestože jsi daleko od domova, snaž se poznat jakým bys mohl být
Tvé srdce ti řekne vše, co potřebuješ
Třebaže stojíš
Stojíš tady
Na cizím písku
Není to velkolepé?
Stojíme tu
Na cizím písku

Text přidala milih

Text opravil Misty

Video přidala milih

Překlad přidal Misty

Překlad opravil Misty

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Happiness?

Reklama

Roger Taylor texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.