Kecárna Playlisty

Dancing On The Wire - text, překlad

playlist Playlist
You are the child of fire and I'm of ice
And you struggle to be a flyer whereas shadows are my disguise
You reach for the heights, the loneliness of majesty
In the kaleidoscope of lights you have reached your victory
So bitter so sweet
Jsi dítě ohně a já jsem z ledu
A snažíš se být letcem zatímco jsou stíny můj převlek
Dosáhni výšin, osmělost majestátu
V kaleidoskopu světel jsi dosáhl svého vítězství
Tak hořkého tak sladkého
You are dancing on the wire, you laugh and I weep
You are dancing on the wire and my sorrow has grown deep
Tančíš na drátě, směješ se a já pláču
Tančíš na drátě a můj smutek je hlubší
From my love you were delighted
Though it was clear that we sailed on different streams
Like the stars we are divided and I'll be lost in your dreams
So bitter so sweet
Z mojí lásky jsi byla nadšená
I když bylo jasný, že jsme pluli v jiných proudech
Jako hvězdy jsme rozděleni a budu ztracen ve tvých snech
Tak hořkého tak sladkého
You are dancing on the wire, you hear the highest praise
You are dancing on the wire and I'm no one in so place
On the wire
Tančíš na drátě, směješ se a já pláču
Tančíš na drátě a já jsem ten jeden na místě
Na drátě
You reach for the heights, the loneliness of majesty
In the kaleidoscope of lights you have reached your victory
So bitter so sweet
Dosáhni výšin, osmělost majestátu
V kaleidoskopu světel jsi dosáhl svého vítězství
Tak hořkého tak sladkéh
You are dancing on the wire, you laugh and I weep
You're dancing on the wire, you fly and I creep
You're dancing on the wire and I'm falling out of sight
You're dancing, dancing, dancing, 'till you fall amidst your flight
Like me into the night
Tančíš na drátě, směješ se a já pláču
Tančíš na drátě, letíš a já se plížím
Tančíš na drátě a já padám z dohledu
Tančíš, tančíš, tančíš dokud nespadneš uprostřed letu
Jako já do noci

Text přidal Reddi

Video přidal MrMetal132

Překlad přidal DevilDan


The Spell of Iron MMXI

Tarot texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.