Playlisty Kecárna
Reklama

Your Mom - text, překlad

playlist Playlist
The embedded hypocrisy, fighting autocracy
With an army of convenience
From a region whose hopes and dreams border on mediocrity
Profiteering through theocracy
Soldiers of fortune from the most unfortunate
Army of God carrying tripods
Extremism dressed like your mom
Against all known gods
Zakořeněné pokrytectví, boj proti autokracii
S armádou pohodlí
Z kraje, jehož naděje a sny hraničí s průměrností
Profitování prostřednictvím teokracie
Vojáci štěstí od těch nejnešťastnějších
Armáda Boží nesoucí stativy
Extremismus oblečený jako tvoje máma
Proti všem známým bohům
Butchering, raping, killing and burning
Brutally beheading your enemies
What kind of retarded promises have led you to these prophecies?
Unspeakable fool, you're just a fucking dude
You’ll never get the role, you'll diе on your knees
What kind of retarded finances havе led you to these fantasies?
Řeznictví, znásilňování, zabíjení a upalování
Brutálně sťat své nepřátele
Jaký druh retardovaných slibů tě přivedl k těmto proroctvím?
Nevýslovnej hlupák, jsi prostě zasranej týpek
Roli nikdy nedostaneš, zemřeš na kolenou
Jakej druh retardovanejch financí tě přivedl k těmto fantaziím?
Devise these fighters against the wrong
Riding your special horses
Funded and supported by royal decrees
And don't forget radical greed
Postav tyto bojovníky proti špatnosti
Jízda na tvejch speciálních koních
Financováno a podporováno královskými dekrety
A nezapomeň na radikální chamtivost
Butchering, raping, killing and burning
Brutally beheading your enemies
What kind of retarded promises have led you to these prophecies?
Unspeakable fool, you’re just a fucking tool
You'll never get the role, you'll die on your knees
What kind of retarded finances have led you to these fantasies?
Řeznictví, znásilňování, zabíjení a upalování
Brutálně sťat své nepřátele
Jakej druh retardovanejch slibů tě přivedl k těmto proroctvím?
Nevýslovnej hlupák, jsi jen zasranej nástroj
Roli nikdy nedostaneš, zemřeš na kolenou
Jakej druh retardovanejch financí tě přivedl k těmto fantaziím?
So you wanna die? You wanna die
You wanna die for your God, wanna die for your God, wanna die for your God, wanna die for your God
Takže chceš zemřít? Chceš umřít
Chceš zemřít pro svého Boha, chceš zemřít pro svého Boha, chceš zemřít pro svého Boha, chceš zemřít pro svého Boha
Butchering, raping, killing and burning
Brutally beheading your enemies
What kind of retarded promises have led you to these prophecies?
Unspeakable fool, you're just a fucking tool
You'll never get the role, you'll die on your knees
What kind of retarded finances have led you to these fantasies?
Řeznictví, znásilňování, zabíjení a upalování
Brutálně sťat své nepřátele
Jakej druh retardovanejch slibů tě přivedl k těmto proroctvím?
Nevýslovnej hlupák, jsi jen zasranej nástroj
Roli nikdy nedostaneš, zemřeš na kolenou
Jakej druh retardovanejch financí tě přivedl k těmto fantaziím?
So you wanna die? You wanna die
You wanna die for your God, wanna die for your God, wanna die for your God, wanna die for your God
Takže chceš zemřít? Chceš umřít
Chceš zemřít pro svého Boha, chceš zemřít pro svého Boha, chceš zemřít pro svého Boha, chceš zemřít pro svého Boha
Now that we have an agreement with your mom
Against the riches of the foray
Let's help your mom wrong the right
And give her the green light
Lay your mom in it once you wipe 'em out
Lay your mom in it once you wipe ’em out
Lay your mom in it once you wipe ’em out
Lay your mom in it once you wipe 'em out
Lay your mom in it once you wipe ’em out
Lay your mom in it once you wipe 'em out
Lay your mom in it once you wipe 'em out
Lay your mom in it once you wipe 'em out
Teď, když jsme se dohodli s tvou mámou
Proti bohatství nájezdu
Pomozme tvé matce, aby se mýlila
A dej jí zelenou
Jakmile je setřeš, poloz tam svou mámu
Jakmile je setřeš, polož tam svou mámu
Jakmile je setřeš, polož tam svou mámu
Jakmile je setřeš polož tam svou mámu
Jakmile je setřeš, polož tam svou mámu
Jakmile je setřeš, polož tam svou mámu
Jakmile je setřeš, polož tam svou mámu
Jakmile je setřeš, polož tam svou mámu
Ten, twenty, thirty, forty, fifty
Seventy-two virgins
Nah, bruh
Deset, dvacet, třicet, čtyřicet, padesát
Sedmdesát dva panen
Nah, bruh

Text přidal SOADmalakian

Text opravil SOADmalakian

Videa přidal SOADmalakian

Překlad přidala AliNirvana88

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Elasticity (EP)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.