Playlisty Kecárna
Reklama

Rumi - text, překlad

playlist Playlist
Oh dear Rumi
My little baby, I love you
You move me, my son
You improve me, 'cause you're the one
Ach drahý Rumi
Moje malé dítě, miluji tě
Hneš se mnou, můj synu
Zlepšuješ mě, protože jsi to ty
The wisdom of the word, the source of all of creation
Ecstasy of devotion in the sound of every action
It's driving to here and see our lives, an anomaly
Never lose thy wonder, the necessity of mystery
Be drunk with passion and the peaceful rivers of love
Close both your eyes and hear the distant flight of doves
Moudrost slova, zdroj všeho stvoření
Extáze oddanosti ve zvuku každé akce
Jezdí to sem a vidí naše životy, anomálie
Nikdy neztrácej svůj úžas, nezbytnost tajemství
Opij se vášní a klidnými řekami lásky
Zavři oči a poslouchej vzdálený let holubic
Whеn you're grown up in your prime
Stay away from God and crime
Embody justicе for this tormenting tormented world
You will learn something every day
Don't dip your toes, go all the way
Be the change you wanna see and be the man you want to be
Když vyrosteš do nejlepších let
Drž se dál od Boha a zločinu
Ztělesni spravedlnost pro tento mučivý mučený svět
Každý den se něco naučíš
Nenamáčej si prsty u nohou, jdi celou cestu
Buď změnou, kterou chceš vidět, a buď mužem, kterým chceš být
Oh dear Rumi, the supreme poet of love
You move me like the sun
Become the truth and hold it above all
Get lost in the breeze of the trees that stand tall
Don't you realize that it's all about knowledge and love?
Close both your eyes and hear the distant flight of doves
Ach drahý Rumi, nejvyšší básník lásky
Hýbeš se mnou jako slunce
Staň se pravdou a drž ji nade vše
Ztrať se ve vánku vysokých stromů
Copak si neuvědomuješ, že je to všechno o poznání a lásce?
Zavři oči a poslouchej vzdálený let holubic
When you're grown up in your prime
Stay away from God and crime
Embody justice for this tormenting tormented world
You will learn something every day
Don't dip your toes, go all the way
Be the change you wanna see and be the man you wanna be
That you want to be
Až vyrosteš do nejlepších let
Drž se dál od Boha a zločinu
Ztělesni spravedlnost pro tento mučivý mučený svět
Každý den se něco naučíš
Nenamáčej si prsty u nohou, jdi celou cestu
Buď změnou, kterou chceš vidět, a buď mužem, kterým chceš být
Kterým chceš být
Dear son, I pray that your days are long
And your path matches your song
Your smile is worth every sacrifice in this life
Your breath now my reason to go on
I love you more than I ever could imagine
Branded on this earth
Drahý synu, modlím se, aby tvé dny byly dlouhé
A tvoje cesta odpovídá tvojí písni
Tvůj úsměv stojí za každou oběť v tomto životě
Tvůj dech, můj důvod jít dál
Miluji tě víc, než jsem si kdy dokázal představit
Značkový na této zemi
When you're grown up in your prime
Stay away from God and crime
Embody justice for this tormenting tormented world
You will learn something every day
Don't dip your toes, go all the way
Až vyrosteš do nejlepších let
Drž se dál od Boha a zločinu
Ztělesni spravedlnost pro tento mučivý mučený svět
Každý den se něco naučíš
Nenamáčej si prsty u nohou, jdi celou cestu
When you're grown up in your prime
Stay away from God and crime
Embody justice for this tormenting tormented world
You will learn something every day
Don't dip your toes, go all the way
Be the change you wanna see and be the man and be the man and be the man you want to be
Až vyrosteš do nejlepších let
Drž se dál od Boha a zločinu
Ztělesni spravedlnost pro tento mučivý mučený svět
Každý den se něco naučíš
Nenamáčej si prsty u nohou, jdi celou cestu
Buď změnou, kterou chceš vidět, a buď mužem a buď mužem a buď mužem, kterým chceš být

Text přidal SOADmalakian

Text opravil SOADmalakian

Videa přidal SOADmalakian

Překlad přidala AliNirvana88

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Rumi je jméno syna Serje Tankiana, či-li jde o píseň věnovanou přímo jemu.  (SOADmalakian)
Reklama

Elasticity (EP)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.