Playlisty Akce
Reklama

Yes I'm Changing - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I was raging, it was late
In the world my demons cultivate
I felt the strangest emotion but it wasn't hate, for once
Zuřil jsem, bylo pozdě
Ve světě se mí démoni kultivovali
Cítil jsem zvláštní pocit, ale nebyla to nenávist, pro jednou
Yes I'm changing, yes I'm gone
Yes I'm older, yes I'm moving on
And if you don't think it's a crime you can come along, with me
Ano, měním se, ano, jsem pryč
Ano, jsem starší, ano, postoupil jsem dál
A pokud si nemyslíš, že je to zločin, můžeš jít taky, se mnou
Life is moving, can't you see
There's no future left for you and me
I was holding and I was searching endlessly
But baby, now there's nothing left that I can do so
So don't be blue
Život postupuje, cožpak to nevidíš
Není tu budoucnost pro mě a tebe
Vytrval jsem a nekonečně jsem hledal
Ale zlato, už není nic co bych mohl udělat takže
Takže nebuď smutná
There is another future waiting there for you
I saw it different, I must admit
I caught a glimpse, I'm going after it
They say people never change, but that's bullshit, they do
Čeká tam na tebe jiná budoucnost
Viděl jsem to odlišně, musím přiznat
Chytil jsem záblesk, jdu po něm
Říkají, že se lidé nikdy nemění, ale to je sračka, mění se
Yes I'm changing, can't stop it now
And even if I wanted I wouldn't know how
Another version of myself I think I found, at last
And I can't always hide away
Ano, měním se, teď už to nezastavíš
A i kdybych chtěl, nevěděl bych jak
Myslím, že jsem našel další verzi sebe, nakonec
A nemůžu se pořád schovávat
Curse indulgence and despise the fame
There's a world out there and it's calling my name
And it's calling yours, girl it's calling yours too
It's calling yours too, it's calling yours too, it's calling yours too
It's calling out for you
Prokletý požitek a opovržení slávy
Venku čeká svět, který volá mé jméno
A volá tvé jméno, holka, volá i tvé jméno
Volá i to tvé, volá i to tvé, volá i to tvé
Volá tě to
Arise and walk, come through
Someone beyond that door is calling out for you
Arise and walk, come through
It's calling out for you
Arise and walk, come through
Someone beyond that door is calling out for you

Povstaň a jdi, projdi skrz
Někdo za dveřmi tě volá
Povstaň a jdi, projdi skrz
Volá tě to
Povstaň a jdi, projdi skrz
Někdo za dveřmi tě volá

Text přidal Sigur

Text opravila OMG-_-

Video přidal Sigur

Překlad přidala asocial

Překlad opravila OMG-_-

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Currents

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.