Playlisty Akce
Reklama

'Cause I'm A Man - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Like the brutal autumn sun
It dawns on me, what have I done?
Saying sorry ain't as good as saying why
But it buys me a little more time
Lost in the moment for a second time
Each fucking doubt I make, unleash a cry
I'm just pathetic, that's the reason why
In desperation, all that you can do is ask me why
Jako krutý podzimní slunce
To na mě prosvítá, co jsem provedl?
Omluva není tak dobrá jako vysvětlení
Ale dá mi to trochu více času
Ztracen v čase už podruhý
Každou zkurvenou pochybnost, kterou udělám, rozpoutá pláč
Jsem prostě nemožný, to je důvod proč
V zoufalství, jediné co můžeš udělat je se ptát proč
Cause I'm a man, woman
Don't always think before I do
Cause I'm a man, woman
That's the only answer I've got for you
Cause I'm a man, woman
Not often proud of what I choose
I'm a human, woman
A greater force I answer to
Protože jsem chlap, ženská
Ne vždy přemýšlím, než konám
Protože jsem chlap, ženská
To je jediná odpověd, kterou ti můžu dát
Často nejsem hrdý na to, co si vyberu
Jsem jen člověk, ženská
Odpovídám vyšší moci
Once again, as it takes a hold
I am aware I'm not in control
You see, I have a conscience and it's never fooled
But it's prone to be overruled
You wanna know what I always think I'm bind by
You never accept defeat or let it slide
But I have no voice if I don't speak my mind
My weakness is the source of all my pride, I'll tell you why
A znovu, jak mě to ovládá
Si jsem vědom toho, že nad tím nemám kontrolu
Víš, mám svědomí, který není nikdy oklamáno
Ale je náchylný k přemožení
Chceš vědět čím si myslím, že jsem neustále svázán
Nikdy neuznáš porážku a nikdy to nenecháš být
Ale nemám žádný hlas, když neříkám co mám na mysli
Má slabost je zdrojem vší mí hrdosti, řeknu ti proč
Cause I'm a man, woman
Don't always think before I do
Cause I'm a man, woman
That's the only answer I've got for you
Cause I'm a man, woman
I'll never be as strong as you
I'm a human, human
A greater force I answer to
Protože jsem chlap, ženská
Ne vždy přemýšlím, než konám
Protože jsem chlap, ženská
To je jediná odpověd, kterou ti můžu dát
Protože jsem chlap, ženská
Nikdy nebudu tak silný jako ty,
Jsem člověk, člověk
Odpovídám vyšší moci

Text přidala krevetaive

Video přidala krevetaive

Překlad přidala sandur

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Currents

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.