Playlisty Akce
Reklama

Borderline - text, překlad

playlist Playlist
AhhAhh
Gone a little far
Gone a little far this time for somethin'
How was I to know?
How was I to notice?
I came rushing
Zašel jsem příliš daleko
Tentokrát jsem pro něco zašel příliš daleko
Jak jsem to měl vědět?
Jak jsem si toho měl všimnout?
Přišel jsem spěchat
We're on the borderline
Caught between the tides of pain and rapture
Possibly a sign
I'm gonna have the strangest night on Sunday
Jsme na hranici
Chyceni mezi přilivem bolesti a vytržením
Možná znamení
V neděli budu mít tu nejpodivnější noc
There I go
Quite a show for a loner in L.A.​
Askin' how I managed to end up in this place
And I couldn't get away
Tam jdu
Docela show pro samotáře v L.A
Ptám se, jak se mi na tomto místě podařilo skončit
A já nemohl utéct
We're on the borderline
Dangerously far and all forgiven
There's gonna be a fight
Gonna be a price to pay on Monday
(If you and I get comfortable)
We're on the borderline (On the borderline)
Caught between the tides of pain and rapture
Then I saw the time (Then I saw the time)
Watched it speedin' by like a train
Like a train
Jsme na hranici
Nebezpečně daleko a všemu odpuštěno
Bude to válka
Bude to cena, kterou zaplatím v pondělí
(Jestli se ty a já cítíme pohodlně)
Chyceni mezi přilivem bolesti a vytržením
Pak jsem uviděl čas (Pak jsem uviděl čas)
Sledoval jsem, jak je rychlý jako vlak
Jako vlak
Will I be known and loved?
Is there one that I trust?
Starting to sober up
Has it been long enough?
Will I be known and loved?
Little closer, close enough
I'm a loser, loosen up
Set it free, must be tough
Will I be known and loved?
Is there one that I trust?
If there's room, room for doubt
As within, as without ya'
Will I be so in love?
Gettin' closer, close enough
Shout out to what is done
R.I.P., here comes the sun
Here comes the sun
Budu známý a milovaný?
Je tady někdo, komu můžu věřit?
Začínám střízlivět
Už to bylo dlouho?
Budu známý a milovaný?
Trochu blíž, dost blízko
Jsem ztroskotanec, uvolňuji se
Osvobodit to musí být těžké
Budu známý a milovaný?
Je tady někdo, komu můžu věřit?
Pokud je tu místnost, místnost pro pochybování
Jako uvnitř, jako bez tebe¨
Budu tak zamilovaný?
Dostávám se blíž, dostatečně blízko
Pokřik pro to, co je udělané
R.I.P, tady přichází slunce
Tady přichází slunce
Gone a little far, gone a little far
This time with something
How could I have known?
How was I to know this dark emotion?
I said, "Come with me outside"
Need to clear my mind
This weight is crushing
Do you see the light, oh
Coming from their eyes? Oh no
And I couldn't get away
Zašel jsem příliš daleko
Tentokrát jsem pro něco zašel příliš daleko
Jak jsem to měl vědět?
Jak jsem měl vědět o této temné emoci?
Řekl jsem "Pojď se mnou ven"
Potřebuji si vyčistit hlavu
To břemeno je drtivé
Vidíš to světlo, oh
Jak přichází z jejích očí? Oh ne
A já nemohl utéct
We're on the borderline (Ooh)
Gets me every time
These close encounters
Just to know I can (Just to know I can)
Once again I am alone
Jsme na hranici (Ooh)
Pokaždé dostanou
Tato blízká setkání
Jen vědět, že můžu (Jen vědět, že můžu)
Opět jsem sám
Will I be known and loved?
Is there one that I trust?
Starting to sober up
Has it been long enough?
Will I be known and loved?
Little closer, close enough
I'm a loser, loosen up
Set it free, must be tough (I was fine without ya)
Will I be known and loved?
L.A. really messed me up
And it isn't cut and dry
Conversation, well I tried (I was fine without ya)
Will I be? Stay right here
Any closer, bad idea
Shout out to what is done
R.I.P., here comes the sun (I was fine without ya)
Will I be known and loved?
Is there one that I trust?
Starting to sober up
Has it been long enough?
Budu známý a milovaný?
Je tady někdo, komu můžu věřit?
Začínám střízlivět
Už to bylo dlouho?
Budu známý a milovaný?
Trochu blíž, dost blízko
Jsem ztroskotanec, uvolňuji se
Osvobodit to musí být těžké (Bez tebe jsem byl v pohodě)
Budu známý a milovaný?
L. A. mě vážně zkazila
A není to nakrájené a osušené
Konverzace, no, snažil jsem se (Bez tebe jsem byl v pohodě)
Budu? Zůstaň přímo tady
Blíže, špatný nápad
Pokřik pro to, co je udělané
R.I.P, tady přichází slunce (Bez tebe jsem byl v pohodě)
Budu známý a milovaný?
Je tady někdo, komu můžu věřit?
Začínám střízlivět
Už to bylo dlouho?

Text přidala elulu12

Videa přidali roman59, ta-mariee

Překlad přidala ta-mariee

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Slow Rush

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.