Playlisty Akce
Reklama

This Must Be The Place - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Home is where I want to be
Pick me up and turn me around
I feel numb, born with a weak heart
I Guess I must be having fun
Domov je kde bych chtěl být
Zvedni mě a otoč mě
Cítím se prázdný, narozen se slabým srdcem
Hádám, že se musím bavit
The less we say about it the better
Make it up as we go along
Feet on the ground, head in the sky
It's okay, I know nothing's wrong, nothing
Čím méně toho řekneme tím lépe
Vymyslíme si to v průběhu
Noha na zemi, hlava v oblacích
Je to v pořádku, vím že nic není špatně, nic
I got plenty of time
You got light in your eyes
And you're standing here beside me
I love the passing of time
Never for money, always for love
Cover up and say goodnight, say goodnight
Já mám spoustu času
A ty máš světlo v očích
A stojíš tu vedle mě
Miluji když čas běží
Nikdy pro peníze, vždy pro lásku
Přikrej se a řekni dobrou noc, řekni dobrou noc
Home, is where I want to be
But I guess I'm already there
I come home, she lifted up her wings
I guess that this must be the place
Domov je kde bych chtěl být
Ale hádám, že už tam jsem
Přicházím domů, zatímco ona zvedla svoje křídla
Hádám, že tohle musí být to místo
I can't tell one from the other
Did I found you, or you find me?
There was a time before we were born
If someone asks, this is where I'll be
Where I'll be
Nerozeznám jedno od druhého
Našel jsem tě, nebo jsi ty našla mě?
Byl tady vůbec čas než jsme se narodili
Pokud se někdo zeptá, tohle je místo kde budu
Kde budu
We drift in and out
Sing into my mouth
Out of all those kinds of people
You got a face with a view
Kloužeme dovnitř a ven
Zpívej do mých úst
Ze všech těch lidí
Ty máš tvář s výhledem
I'm just an animal looking for a home
And share the same space for a minute or two
And you love me till my heart stops
Love me till I'm dead
Jsem jen zvíře hledajicí domov
A sdílej se mnou stejný prostor na minutu nebo dvě
A miluj mě, dokud mé srdce nepřestane tlouct
Miluj mě, dokud nebudu mrtvý
Eyes that light up
Eyes look through you
Cover up the blank spots
Hit me on the head
Oči co se rozsvítí
Oči se dívají skrze tebe
Zakryj naše prázdná místa
Udeř mě na hlavu

Text přidal PsychoKiller

Text opravil Hewson

Video přidal PsychoKiller

Překlad přidal Filduson

Překlad opravil Hewson

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Speaking In Tongues

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.