Playlisty Kecárna
Reklama

The Great Curve - text, překlad

playlist Playlist
Sometimes the world has a load of questions
Seems like the world knows nothing at all
The world is near but it's out of reach
Some people touch it...but they can't hold on
Někdy má svět spoustu otázek
Vypadá to, že svět neví vůbec nic
Svět je blízko, ale mimo dosah
Někteří lidé se ho dotknou…ale neudrží ho
She is moving to describe the world
(Night must fall now-darker, darker)
She has messages for everyone
(Night must fall now-darker, darker)
She is moving by remote control
(Night must fall now-darker, darker)
Hands that drive her are invisible
(Night must fall now-darker, darker)
Ona se chystá popsat svět
(Noc nyní musí ztemnět)
Má zprávu pro každého
(Noc nyní musí ztemnět)
Pohybuje se pomocí dálkového ovládání
(Noc nyní musí ztemnět)
Ruce, které ji řídí, jsou neviditelné
(Noc nyní musí ztemnět)
The world has a way of looking at people
Sometimes it seems that the world is wrong
She loves the world, and all the people in it
She shakes 'em up when she start to walk
Svět má způsob, jak pohlížet na lidi
Někdy to vypadá, že se svět mýlí
Ona miluje svět a všechny lidi v něm
Otřásá jimi, když začne chodit
She is only partly human being
(Divine, to define, she is moving to define
So say so, so say so)
She defines the possibilities
(Divine, to define, she is moving to define
So say so, so say so)
Holding on for an Eternity
(Divine, to define, she is moving to define
So say so, so say so)
Gone...ending without finishing
(Divine, to define, she is moving to define
So say so, so say so)
Ona je jen zčásti člověk
(Uhádnout, definovat, chystá se definovat
Tak to říkají, tak to říkají)
Definuje možnosti
(Uhádnout, definovat, chystá se definovat
Tak to říkají, tak to říkají)
Čeká na věčnost
(Uhádnout, definovat, chystá se definovat
Tak to říkají, tak to říkají)
Zmizela…končí bez cíle
(Uhádnout, definovat, chystá se definovat
Tak to říkají, tak to říkají)
World moves on a womans hips
World moves and it swivels and bops
World moves on a womans hips
World moves and it bounces and hops
A world of light...she's gonna open our eyes up
A world of light...she's gonna open our eyes up
She's gonna hold/it move/it hold it/move it hold/
It move it hold/it move it
A world of light...she's gonna open out eyes up
Svět se hýbe podle ženských boků
Svět se hýbe a otáčí se a tančí
Svět se hýbe podle ženských boků
Svět se hýbe a pohupuje se a skáče
Svět světla…ona nám otevře oči
Svět světla…ona nám otevře oči
Ona ho bude držet/hýbat jím/držet ho/hýbat jím/držet ho
Hýbat jím/držet ho/hýbat jím
Svět světla…ona nám otevře oči
She is moving to describe the world
(Night must fall now-darker, darker)
She has messages for everyone
(Night must fall now-darker, darker)
She is moving by remote control
(Night must fall now-darker, darker)
Hands that move her are invisible
(Night must fall now-darker, darker)
Ona se chystá popsat svět
(Noc nyní musí ztemnět)
Má zprávu pro každého
(Noc nyní musí ztemnět)
Pohybuje se pomocí dálkového ovládání
(Noc nyní musí ztemnět)
Ruce, které ji řídí, jsou neviditelné
(Noc nyní musí ztemnět)
(Divine, to define, she is moving to define
So say so
Night must fall now-darker, darker
She...has got to move the world
To move the world...to move the world)
(Uhádnout, definovat, chystá se definovat
Tak to říkají
Noc nyní musí ztemnět
Ona…musí hýbat světem
Hýbat světem…hýbat světem)
A world of light...she's gonna open our eyes up
A world of light...she's gonna open our eyes up
She's gonna hold/it move/it hold it/move it hold/
It move it hold/it move it
A world of light...she's gonna open out eyes up
Svět světla…ona nám otevře oči
Svět světla…ona nám otevře oči
Ona ho bude držet/hýbat jím/držet ho/hýbat jím/držet ho
Hýbat jím/držet ho/hýbat jím
Svět světla…ona nám otevře oči
(Wanna define...so say so, so say so
Divine to define, she is moving to define
So say so, so say so
Night must fall now-darker, darker.
She...has got to move the world
To move the world...to movethe world)
(Chce definovat…tak to říkají, tak to říkají
Uhádnout, definovat, chystá se definovat
Tak to říkají, tak to říkají
Noc nyní musí ztemnět
Ona…musí hýbat světem
Hýbat světem…hýbat světem)

Text přidal atblatex

Text opravil PsychoKiller

Překlad přidal PsychoKiller

Překlad opravil PsychoKiller

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Remain In Light

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.