Playlisty Kecárna
Reklama

(Nothing But) Flowers - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Here we stand
Like an Adam and Eve
Waterfalls
Garden of Eden
Two fools in love
So beautiful and strong
Birds in the trees
Are smiling upon them
Tak tu stojíme
Jako Adam a Eva
Vodopády
Rajská Zahrada
Dva zamilovaní blázni
Tak krásní a silní
Ptáci ve větvích
Se na ně smějí
From the age of the dinosaurs
Cars have run on gasoline
Where, where have they gone?
Now, it's nothin' but flowers
Od dob dinosaurů
Auta jezdí na benzin
Kam, kam se poděli?
Teď tu není nic jiného než květiny
There was a factory
Now there are mountains and rivers
You've got it, you've got it
Tady byla továrna
Teď tu jsou hory a řeky
Došlo ti to, došlo ti to
We caught a rattlesnake
Now we got somethin' for dinner
You've got it, you've got it
Chytli jsme chřestýše
A máme něco k věčeři
Došlo ti to, došlo ti to
There was a shoppin' mall
Now it's all covered with flowers
You've got it, you've got it
Tady bylo nákupní centrum
A teď je celé porostlé květinami
Došlo ti to, došlo ti to
If this is paradise
I wish I had a lawnmower
We've got it, we've got it
Pokud je tohle ráj
Tak si přeji mít sekačku na trávu
Došlo nám to, došlo nám to
Years ago
I was an angry young man
I'd pretend
That I was a billboard
Standin' tall
By the side of the road
I fell in love
With a beautiful highway
Před lety
Jsem byl naštvanej mladej kluk
Předstíral jsem
Že jsem billboard
Stojící v pozoru
Vedle silnice
Zamiloval jsem se
Do té krásné dálnice
This used to be real estate
Now it's only fields and trees
Where, where is the town?
Now, it's nothin' but flowers
Tohle byly parcely
Teď jsou to jenom pole a stromy
Kde, kde je to město?
A teď, nic než květiny
The highways and cars
Were sacrificed for agriculture
I thought that we'd start over
But I guess I was wrong, hey
Dálnice a auta
Byly obětovány za zemědělství
Myslel jsem, že jsme začli od začátku
Ale vypadá to, že jsem se zmýlil
Once there were parkin' lots
Now it's a peaceful oasis
You've got it, you've got it
Tady bylo parkoviště
Teď je to mírumilovná oáza
Došlo ti to, došlo ti to
This was a Pizza Hut
Now it's all covered with daisies
You've got it, you've got it
Tady stál Pizza Hut
Teď je to celé pokryto sedmikráskami
Došlo ti to, došlo ti to
I miss the honky tonks
Dairy queens, and 7-Elevens
You've got it, you've got it
Chybí mi hlučné bary
Dairy Queens a 7-elevens
Došlo ti to, došlo ti to
And as things fell apart
Nobody paid much attention
You've got it, you've got it
A jak se všechno rozpadá
Nikdo tomu nevěnuje pozornost
Došlo ti to, došlo ti to
I dream of cherry pies, candy bars
And chocolate chip cookies
You've got it, you've got it
Sním o třešňových koláčích
Sladkých tyčinkách a čokoládových sušenkách
Došlo ti to, došlo ti to
We used to microwave
Now we just eat nuts and berries
You've got it, you've got it
Zvykli jsme si na mikrovlnky
Teď jíme jenom oříšky a lesní ovoce
Došlo ti to, došlo ti to
This was a discount store
Now it's turned into a cornfield
You've got it, you've got it
Tady byl obchod plný slev
A teď je z něj kukuřičné pole
Došlo ti to, došlo ti to
Don't leave me stranded here
I can't get used to this lifestyle
Nenech mě tu uvázaného
Na tenhle život si nikdy nezvyknu

Text přidal atblatex

Text opravil PsychoKiller

Video přidal PsychoKiller

Překlad přidal Dirtpete

Překlad opravil PsychoKiller

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Naked

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.