Playlisty Kecárna
Reklama

Electric Guitar - text, překlad

playlist Playlist
Electric guitar gets run over
By a car on the highway
This is a crime against the state
This is the meaning of life
Elektrická kytara je vezena
Autem po dálnici
Tohle je zločin proti státu
Tohle je smysl života
Tune this electric guitar
Tune this electric guitar
To tune this electric guitar
Tune this electric guitar
Naladit tuto elektrickou kytaru
Naladit tuto elektrickou kytaru
Naladit tuto elektrickou kytaru
Naladit tuto elektrickou kytaru
Electric guitar is brought in to a court of law
The judge and the jury
Twelve members of the jury
All listening to records
Is this is a crime against the state?
This is the verdict they reach
Elektrická kytara je předvedena k soudu
Soudce a porota
Dvanáct členů poroty
Všichni poslouchají nahrávky
Je tohle zločin proti státu?
Tohle je verdikt, ke kterému dospěli
Never listen to electric guitar
Never listen to electric guitar
Never listen to electric guitar
Never listen to electric guitar
Nikdy neposlouchejte elektrickou kytaru
Nikdy neposlouchejte elektrickou kytaru
Nikdy neposlouchejte elektrickou kytaru
Nikdy neposlouchejte elektrickou kytaru
Electric guitar is copied
The copy sounds better
Call this the law of justice
Call this freedom and liberty
Elektrická kytara je kopírována
Kopie zní lépe
Říkejte tomu zákon o spravedlnosti
Říkejte tomu volnost a svoboda
I thought I perjure myself
Right in front of the jury
Is this a crime against the state?
No, this is the verdict they reach
Myslel jsem, že jsem se dopustil křivé přísahy
Přímo před porotou
Je tohle zločin proti státu?
Ne, tohle je verdikt, ke kterému dospěli
Someone controls electric guitar
Someone controls electric guitar
Someone controls electric guitar
Someone controls electric guitar
Někdo ovládá elektrickou kytaru
Někdo ovládá elektrickou kytaru
Někdo ovládá elektrickou kytaru
Někdo ovládá elektrickou kytaru

Text přidal atblatex

Text opravil PsychoKiller

Překlad přidal PsychoKiller

Překlad opravil PsychoKiller

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Fear Of Music

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.