Playlisty Kecárna
Reklama

Dream Operator - text, překlad

playlist Playlist
When you were little
You dreamed you were big
You must have been something
A real tiny kid
Když jsi byla malá
Snila jsi, že jsi velká
Musela jsi být něčím
Opravdu maličkým dítětem
You wish you were me
I wish I was you
Now don't you wake up
This dream will come true
Přála sis být mnou
Já si přál být tebou
Teď nevstávej
Tenhle sen se ti splní
Every dream has a name
And names tell your story
This song is your dream
You're the dream operator
Každý sen má jméno
A jména vyprávějí tvůj příběh
Tahle píseň je tvůj sen
Ty jsi operátor snů
It's bigger than life
You know it's all me
My face is a book
But it's not what it seems
Je to větší nežli život
Víš, že to jsem celý já
Má tvář je knihou
Ale není to tak, jak to vypadá
The angels above
The whole human race
They dream us to life
They dream me a face
Andělé nahoře
Celá lidská rasa
Vysnili nás k životu
Vysnili mi tvář
And every dream tells it all
And this dream is your story
You dreamed me a heart
You're the dream operator
A každý sen mluví za vše
A tenhle sen je tvůj příběh
Tys mi vysnila srdce
Ty jsi operátor snů
Shake it up, dream
Hi dee ho, dream
Fix it up, dream
Look at me, dream
Reorganizuj to, sni
Hi dee ho, sni
Zařiď si to, sni
Podívej se na mě, sni
I've been waiting so long
Now I am your dream
Čekal jsem tak dlouho
Teď jsem tvým snem
Hard to forget
Hard to go on
When you fall asleep
You're out on your own
Těžké zapomenout
Těžké pokračovat
Když usneš
Je to jen na tobě
Let go of your life
Grab on to my hand
Here in the clouds
Where we'll understand
Pusť se svého života
Rychle sáhni po mé ruce
Tady v mracích
Kde pochopíš
And you dreamed it all
And this is your story
Do you know who you are?
You're the dream operator
A ty sis to všechno vysnila
A tohle je tvůj příběh
Víš, kdo ty jsi?
Ty jsi operátor snů
And you dreamed it all
And this is your story
Do you know who you are?
You're the dream operator
A ty sis to všechno vysnila
A tohle je tvůj příběh
Víš, kdo ty jsi?
Ty jsi operátor snů

Text přidal atblatex

Text opravil PsychoKiller

Překlad přidal PsychoKiller

Překlad opravil PsychoKiller

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

True Stories

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.