Playlisty Akce
Reklama

Don't Worry About The Government - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

I see the clouds that move across the sky
I see the wind that moves the clouds away
It moves the clouds over by the building
I pick the building that I want to live in
Vidím mraky, jak plují po obloze
Vidím vítr, jenž žene mraky pryč
Žene mraky přes střechy domů
Vybral jsem si dům, ve kterém chci žít
I smell the pine trees and the peaches in the woods
I see the pinecones that fall by the highway
That's the highway that goes to the building
I pick the building that I want to live in
Z lesa cítím borovice a broskve
Vidím šišky, které padají okolo dálnice
To je ta dálnice, co vede k tomu domu
Vybral jsem si dům, ve kterém chci žít
It's over there, it's over there
My building has every convenience
It's gonna make life easy for me
It's gonna be easy to get things done
I will relax alone with my loved ones
Je to támhle, je to támhle
Můj dům má veškeré pohodlí
Usnadní mi to život
Bude snadné dát věci do pořádku
Budu relaxovat sám se svými blízkými
Loved ones, loved ones visit the building,
take the highway, park and come up and see me
I'll be working, working but if you come visit
I'll put down what I'm doing, my friends are important
Blízcí, blízcí, navštivte ten dům
Jeďte po dálnici, parkem a přijďte se na mě podívat
Budu pracovat, pracovat, ale pokud přijdete na návštěvu
Zanechám toho, co dělám, moji přátelé jsou důležití
Don't you worry 'bout me
I wouldn't worry about me
Don't you worry 'bout me
Don't you worry 'bout me
Nebojte se o mě
Já bych se o sebe nebál
Nebojte se o mě
Nebojte se o mě
I see the states, across this big nation
I see the laws made in Washington, D.C.
I think of the ones I consider my favorites
I think of the people that are working for me
Vidím státy, napříč touhle velkou zemí
Vidím zákony vytvořené ve Washingtonu D.C.
Myslím na ty, které považuji za své oblíbence
Myslím na lidi, kteří pro mě pracují
Some civil servants are just like my loved ones
They work so hard and they try to be strong
I'm a lucky guy to live in my building
They own the buildings to help them along
Někteří úředníci jsou stejní jako moji blízcí
Tak tvrdě pracují a snaží se být silní
Jsem šťastný člověk, že žiju ve svém domě
Oni vlastní domy, se kterými si pomůžou sami
It's over there, it's over there
My building has every convenience
It's gonna make life easy for me
It's gonna be easy to get things done
I will relax along with my loved ones
Je to támhle, je to támhle
Můj dům má veškeré pohodlí
Usnadní mi to život
Bude snadné dát věci do pořádku
Budu relaxovat sám se svými blízkými
Loved ones, loved ones visit the building
Take the highway, park and come up and see me
I'll be working, working but if you come visit
I'll put down what I'm doing, my friends are important
Blízcí, blízcí, navštivte ten dům
Jeďte po dálnici, parkem a přijďte se na mě podívat
Budu pracovat, pracovat, ale pokud přijdete na návštěvu
Zanechám toho, co dělám, moji přátelé jsou důležití
I wouldn't worry 'bout
I wouldn't worry about me
Don't you worry 'bout me
Don't you worry 'bout me
Nebojte se o mě
Já bych se o sebe nebál
Nebojte se o mě
Nebojte se o mě

Text přidal atblatex

Text opravil PsychoKiller

Video přidal atblatex

Překlad přidal PsychoKiller

Překlad opravil PsychoKiller

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Talking Heads: 77

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.