Playlisty Akce
Reklama

Cool Water - text, překlad

playlist Playlist
Day by day whistle while you work
Our backs are breaking up from hollow earth
From end to end the noise begins
In the human battle stations
And the big one's coming in
Den za dnem, hvízdá, zatímco pracuješ
Naše záda se prolamují pod tíhou Země
Od konce ke konci začíná ten hluk
V lidských bojových postaveních
A ten velký právě přichází
Work, work, work, work, work till holes are filled
Work, work, work, work, bags of bone and skin
Lovers hold hands tossing their heads
Tangled in hair, tied to earth with skin and glue
Pracovat, pracovat, dokud nejsou díry zasypány
Pracovat, pracovat, pytle s kostmi a kůží
Milenci se drží za ruce, pohazují hlavami
Zapleteni ve vlasech, slepě oddaní Zemi s kůží a lepidlem
But their skin is the same as yours
Coming in for the world to see
They can sit at the table, too
The same blood as you and me
Ale jejich kůže je stejná jako ta tvoje
Přicházejí se podívat na svět
Taky se můžou usadit ke stolu
Ta stejná krev, jako ty a já
Speak very softly, hold my hand
Someone is sleeping in my bed
Priests pass by, worms crawl in
One dreams to be, one dream for all
Mluv velmi něžně, drž mě za ruku
Někdo spí v mé posteli
Kněží přecházejí, červi přilézají
Existuje jen jeden sen, jeden sen pro všechny
His skin is the same as yours
Is he not made the same as you?
And some have fallen down
And blood spilled on the ground
Work, work, work till his life is done
Jeho kůže je stejná jako ta tvoje
Není stvořen stejně jako ty?
A někdo spadl dolů
A krev se rozlila po zemi
Pracovat, pracovat, dokud jeho život není dokonán
The old man is at our door
And he's knocking, knocking as his neighbors weep
Each day repeats, are we nothing in your eyes?
Someone answer, someone answer
This rusted garden gate can barely even stand
Their work is over now and rest will be at hand
Ten starý muž je před našimi dveřmi
A on klepe, klepe, jak jeho sousedé pláčou
Každý den opakují, ve vašich očích jsme nic?
Odpovězte někdo, odpovězte někdo
Tahle zrezivělá brána do zahrady stojí už jen stěží
Jejich práce je teď u konce a zbytek je nedaleko
Is their skin not the same as yours?
Can they sit at the table to drink
Cool water, cool water
And his lungs are filled with rain
And the water's rushing in
Není jejich kůže stejná jako ta tvoje?
Mohou si sednout ke stolu, aby pili
Studenou vodu
A jejich plíce jsou zaplněny deštěm
A voda se žene dovnitř

Text přidal atblatex

Text opravil PsychoKiller

Překlad přidal PsychoKiller

Překlad opravil PsychoKiller

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Naked

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.