Playlisty Kecárna
Reklama

The Reaper - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

The rain and thunder shake the ground
As lightning rages all around
The shadows surrounding me
Déšť a hrom třesou zemí
Když blesk zuří všude kolem
Stíny mě obklopují
A dark meadow in the night
The glowing moon the only light
A black figure in front of me
Temná louka za noci
Zářící měsíc je jediným světlem
Černá osoba přímo přede mnou
A silhouette with glowing eyes
And I can feel the end is nigh
I turn and run away
Silueta se zářivýma očima
A cítím, že konec je blízko
Otáčím se a utíkám pryč
Was this reality or dream?
I cannot tell
Was this a message
From Heaven or Hell?
Byla to realita nebo sen?
Nemůžu říct
Byla to zpráva
Z nebe nebo pekla?
There's no time for you to realise
Once your life has flashed before your eyes
I never thought it could happen to me
But you'll know when the Reaper comes for thee
Není čas, aby sis to uvědomila
Jednou ti život problikl před očima
Nikdy jsem si nemyslel, že by se to stalo mně
Ale dozvíš se, až pro tebe přijde Smrtka
Between the trees I see a light
I hear a voice call in the night
I turn and can't believe my eyes
Mezi stromy vidím světlo
Slyším hlas volající za noci
Otáčím se a nemůžu uvěřit svým očím
Beautiful angel flying high
Hellfire raging in her eyes
She whispers it's your time to die
Krásný anděl letí výš
Pekelný oheň zuří v jeho očích
Šeptá, že je čas zemřít
On his path we walk and follow blind
Marching on till we get left behind
Po jeho cestě jdeme a následujeme slepé
Pochodujeme, než zůstane vzadu
There's no time for you to realise
Once your life has flashed before your eyes
I never thought it could happen to me
But you'll know when the Reaper comes for thee
Není čas, aby sis to uvědomila
Jednou ti život problikl před očima
Nikdy jsem si nemyslel, že by se to stalo mně
Ale dozvíš se, až pro tebe přijde Smrtka
As I stand lost in the trees
With the Reaper before me
He reaches out and points at me
I get down on my knees and scream
Když stojím ztracen ve stromech
Se Smrtkou přede mnou
Natahuje se a ukazuje na mě
Padám na kolena a křičím
Give me one more chance
This is not my time
I'm not ready to die
You shall quickly learn when your hour comes
Dej mi ještě jednu šanci
Tohle není můj čas
Nejsem připraven zemřít
Rychle se dozvíš, že tvá hodina nadešla
You won't escape from the Reaper Neunikneš Smrtce

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Light of Which I Dream

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.