Kecárna Playlisty
Reklama

I Need You - text, překlad

playlist Playlist
I need you girl
I couldn't live a day without you
Potřebuji tě děvče
Nemůžu přožít den bez tebe

Well I tried to write a special song
A love song just for you
To explain the way you make me feel inside
Thought the meaning may be simple
And the worlds may not be new
I couldn't make it clearer if I tried

Dobře, zkoušel jsem napsat speciální píseň
Zamilovanou píseň jenom pro tebe
K vysvětlení způsobu jakým jsi mě okouzlila uvnitř
Myšlenka významu může být jednoduchá
A svět nemusí být nový
Nemůžu to udělat jasnější i když jsem to zkoušel
I need you
And I couldn't live a day without you
I need you
More than anyone could ever know
I need you
And I wanna build my world around you
I need you
I need you
Potřebuji tě
A nemůžu prožít den bez tebe
Potřebuji tě
Víc než kdokoliv vždy vím
Potřebuji tě
A chci postavit svět okole tebe
Potřebuji tě
Potřebuji tě
Well I sang the words and realized
It had all been said before
So I tried a different rhyme that meant the same
Dobře, zpíval jsem slova a uvědomil si
To vše bylo řečeno předtím
Tak jsem zkusil jiný rým mínící to samé
But it didn't have the feeling
And the first one said much more
So I guess I'll have to say it once again

Ale neměl jsem cítění
A to první řeklo mnohem víc
Tak se domnívám že to budu muset říct ještě jednou
I need you
And I couldn't live a day without you
I need you
More than anyone could ever know
Potřebuji tě
A nemůžu prožít den bez tebe
Potřebuji tě
Víc než kdokoliv může kdy vědět
Couldn't live a day without you girl
I need you and I wanna build my world around you
Baby I need you
Oh I need you Baby
More than anyone could ever know
Nemohu prožít den bez tebe děvče
Potřebuji tě a chci postavit svůj svět okolo tebe
Baby potřebuji tě
Ou potřebuji tě Baby
Víc než kdokoliv může kdy vědět
Couldn't live a day without you girl
I need you and I wanna build my world around you
I need you
Nemohu proží den bez tebe děvče
Potřebuji tě a chci postavit svůj svět okolo tebe
Potřebuji tě
I need you
I want you
And I couldn't live a day without you
Yeah yeah
More than anyone could ever know
More than anyone could ever know
I need you
I need you
I want you
And I couldn't live a day without you
I need you
Yeah yeah
I need you
Potřebuji tě
Chci tě
A nemohu prožít den bez tebe
Yeah yeah
Víc než kdokoliv může kdy vědět
Víc než kdokoliv může kdy vědět
Potřebuji tě
Potřebuji tě
Chci tě
A nemohu prožít den bez tebe
Potřebuji tě
Yeah yeah
Potřebuji tě

Well I tried to write a special song
A love song just for you
I need you

Dobře, zkoušel jsem psát speciální píseň
Zamilovanou píseň jen pro tebe
Potřebuji tě

Text přidala Janulla

Text opravila terezkajepan

Video přidala cry

Překlad přidala jojo43

Překlad opravila terezkajepan

Je zde něco špatně?

Zajímavosti o písni

  • Píseň napsal Eric Carmen a původně vyšla na albu Lady Put the Light Out (1977) od Frankie Valliho. Později ji nahráli Euclid Beach Band.  (DevilDan)
  • Cover od 3T z roku 1996 se dobře zapsal do evropských žebříčků. O zadní vokály se postaral jejich strýc Michael Jackson, který je občas uváděn v názvu písně jako zúčastněný umělec.  (DevilDan)
Reklama

Brotherhood

Reklama

3T texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.