Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
I ride my pimped out Fire Bolt,
custom handle of gold
You're sad
because your Nimbus 2000 is old
I rock my haute couture robes
and my designer gowns
You're looking pretty wack
in those old hand-me-downs
Letím na svém Fireboltu
vlastní rukojeť je ze zlata
Jsi smutný
neboť tvůj Nimbus 2000 je již starý
Na sobě mám velmi luxusní hábit
a můj návrhář se raduje
Vypadáš vážně jako pošuk
ve tvých obnošených hábitech
Even my wand has bling
to match my diamond ring
Even my owl wears ice
when she's out catching mice
I got more skills
than you got quills to write with
Legend says I am the best,
but it ain't just a myth
I má hůlka se měla k tomu
aby vybrala můj diamantový prsten
I má sova má na sobě brilianty
když venku loví myši
Mám více schopností
než máš ty brků na psaní
Legenda říká, že jsem ta nejlepší
není to jen mýtus
My blood is blue,
it's tried and true
'cause I'm a princess
I'm worth my weight in gold,
'cause I'm an heiress
Millions of galleons in cash
money cash flow
you got to know
And so much more
in store this I must confess
Má krev je modrá,
je prozkoušená a pravá
neboť jsem princezna
má váha stojí ve zlatě
neboť jsem dědička
Miliony galeonů v hotovosti,
pěněžní hotovosti
měl bys to vědět
A o tolik víc
nabízím, musím to přiznat
Pure blood wizards
and pure blood witches
All of you mud blood bitches
can kiss my britches
Pure blood wizards
and pure blood witches
Our family vaults in Gringotts
are filled with riches
Čistokrevní kouzelníci
a čistokrevné čarodějky
vy všichni mudlovští šmejdi
my můžete políbit
Čistokrevní kouzelníci
a čistokrevné čarodějky
naše rodinné trezory u Gringottů
jsou zaplněné bohatstvím
Pure blood wizards
and pure blood witches
and we got house elves
slaving inside our kitchens
Pure blood wizards
and pure blood witches
My estate is so great
it has two Quidditch pitches
Čistokrevní kouzelníci
a čistokrevné čarodějky
a máme domácí skřítky
pobíhající po naší kuchyni
Čistokrevní kouzelníci
a čistokrevné čarodějky
Můj majetek je skvělý
má dvě Famfrpáloé hřiště
In my first year at Hogwarts
the sorting hat said to me
You're cunning, you're clever,
a Slytherin you will be
And then I met a lot of people
and I made some friends
The sort who use any means
to achieve their ends
V mém prvním ročníku v Bradavicích
my třídící klobouk řekl
jsi mazaná, prolhaná, lstivá a chytrá
ty budeš Zmijozelka
A pak jsem potkala spoustu lidí
a vytvořila nějaké přátele
Ta sorta, která používá jakékoliv přostředky
k dosažení svých cílů
We got no time for squibs,
muggle-borns, or blood traitors
Half-bloods, half breeds,
or jealous player haters
If you wanna roll with us
better check your family tree
And make sure your blood
is as pure as can be
Nemáme čas na motáky,
mudlorozené nebo krvezrádce
Poloviční krev, poloviční zrůdy
nebo závistivé hráče a hatery
Pokud chceš být s námi
radši si zkontroluj svůj rodokmen
a ujisti se, že tvá krev
je tak čistá, jak jen může být
Pure blood wizards
and pure blood witches
All of you mud blood bitches
can kiss my britches
Pure blood wizards
and pure blood witches,
our family vaultsIn Gringotts
are filled with riches
Čistokrevní kouzelníci
a čistokrevné čarodějky
vy všichni mudlovští šmejdi
my můžete políbit
Čistokrevní kouzelníci
a čistokrevné čarodějky
naše rodinné trezory u Gringottů
jsou zaplněné bohatstvím
Pure blood wizards
and pure blood witches
and we got house elves
slaving inside our kitchens
Pure blood wizards
and pure blood witches
Quidditch star seekers,
always catching the snitches
Čistokrevní kouzelníci
a čistokrevné čarodějky
a máme domácí skřítky
pobíhající po naší kuchyni
Čistokrevní kouzelníci
a čistokrevné čarodějky
Famfrpálové hvězdy - chytači
vždy chytíme Zlatonku
My daddy is a death eater,
my mother is too
So why you trying to step to me,
you know what I can do
I'll put a hex on your family
and jinx your whole crew
Put a finger on the dark mark
to summon you-know-who
Můj otec je Smrtijed
stejně má matka
Tak proč se pokoušíš ke mně přikročit
víš, co dokážu
Zakleju tvou rodinu
a uhranu celou tvou partu
Dám prst na Znamení zla
a přivolám Ty-víš-koho
Unforgivable curses
and occlumency
Dark magic spells
and legilimency
So if you want to duel with me
you better be prepared
Or else run away crying
if you really are scared
Neodpustitelné kletby
a oklumence
Čáry temné magie
a legilimence
Takže pokud se mnou chceš bojovat
radši se připrav
Nebo taky uteč pryč s pláčem
pokud se vážně bojíš
Pure blood wizards
and pure blood witches
All of you mud blood bitches
can kiss my britches
Pure blood wizards
and pure blood witches,
our family vaultsIn Gringotts
are filled with riches
Čistokrevní kouzelníci
a čistokrevné čarodějky
vy všichni mudlovští šmejdi
my můžete políbit
Čistokrevní kouzelníci
a čistokrevné čarodějky
naše rodinné trezory u Gringottů
jsou zaplněné bohatstvím
Pure blood wizards
and pure blood witches
and we got house elves
slaving inside our kitchens
Pure blood wizards
and pure blood witches
Kicking you muggle born witches
into the dirty ditches
Čistokrevní kouzelníci
a čistokrevné čarodějky
a máme domácí skřítky
pobíhající po naší kuchyni
Čistokrevní kouzelníci
a čistokrevné čarodějky
Nakopneme mudlorozené čarodějky
do špinavých kanálů
My baby's father was a Griffindor
His blood status
I'm not sure
So I married my first cousin
just to keep my son's name pure
because even when you're dead
it's your name that will endure
Otec mého miláčka byl Nebelvír
o jeho krevním statusu
jsem si nebyla jistá
Tak jsem si vzala bratrance
jen kvůli čistému jménu mého syna
protože i když už jste mrtví
je to vaše jméno, které přetrvá
The Bullstrodes, the Burkes
the Prewetts and the Parkinsons
Zabinis, the Notts,
the Yaxleys and the Rosiers
Lestranges, the Malfoys,
the Crabbes and the Carrows
And the most ancient noble pure bloods,
the house of Black
Bullstrodovi, Burksovi
Prewettovi a Parkinsonovi
Rodina Zabiniů a Nottovi
Yaxleyovi a Rosierovi
Lastangeovi a Malfoyovi
rodina Crabbeů a Carrowovů
a nejvíce stará šlechtická čistokrevná rodina
jsou Blackovi
Pure blood wizards
and pure blood witches
All of you mud blood bitches
can kiss my britches
Pure blood wizards
and pure blood witches
Our family vaults in Gringotts
are filled with riches
Čistokrevní kouzelníci
a čistokrevné čarodějky
vy všichni mudlovští šmejdi
my můžete políbit
Čistokrevní kouzelníci
a čistokrevné čarodějky
naše rodinné trezory u Gringottů
jsou zaplněné bohatstvím
Pure blood wizards
and pure blood witches and we got
house elves
slaving inside our kitchens
Pure blood wizards
and pure blood witches
And we work so damn hard
'cause we're so ambitious
Čistokrevní kouzelníci
a čistokrevné čarodějky
a máme domácí skřítky
pobíhající po naší kuchyni
Čistokrevní kouzelníci
a čistokrevné čarodějky
A pracujeme sakra tvrdě
neboť jsme plní ambicí

Text přidala Slytherin

Text opravila dcvstwilight

Video přidala dcvstwilight

Překlad přidala dcvstwilight

Překlad opravila TerezaMM

Je zde něco špatně?
Reklama

In The House Of Slytherin

Reklama

Swish and Flick texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.