Playlisty Kecárna
Reklama

All Too Well (From the Vault) (10 minute vers.. - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I walked through the door with you, the air was cold
But something 'bout it felt like home somehow
And I left my scarf there at your sister's house
And you've still got it in your drawer, even now
Prošla jsem s tebou dveřmi, vzduch byl chladný
Ale něco na tom mi připomínalo domov
A v domě tvé sestry jsem nechala svou šálu
A ty ji máš pořád ve svém šuplíku, dokonce i teď
Oh, your sweet disposition and my wide-eyed gaze
We're singing in the car, getting lost upstate
Autumn leaves falling down like pieces into place
And I can picture it after all these days
And I know it's long gone and
That magic's not here no more
And I might be okay, but I'm not fine at all
Oh, oh, oh
Oh, tvá sladká ochota a můj naivní pohled
Zpíváme v autě, vytrácíme se z města
Podzimní listy padají na zem jako kousky do skládačky
A já si to dokážu představit po všech těch dnech
A vím, že je to dlouho pryč a to kouzlo už tu není
A mohla bych být v pohodě, ale nejsem v pohodě ani trochu
'Causе there we arе again on that little town street
You almost ran the red 'cause you were lookin' over at me
Wind in my hair, I was there
I remember it all too well
Protože nás zase vidím v té maloměstské uličce
Málem jsi projel na červenou, protože ses díval na mě
Vítr v mých vlasech, byla jsem tam
Pamatuju si to až příliš dobře
Photo album on the counter, your cheeks were turning red
You used to be a little kid with glasses in a twin-sized bed
And your mother's telling stories 'bout you on the tee-ball team
You tell me 'bout your past, thinking your future was me
And you were tossing me the car keys, Fuck the patriarchy
Key chain on the ground, we were always skipping town
And I was thinking on the drive down, any time now
He's gonna say it's love, you never called it what it was
Till we were dead and gone and buried
Check the pulse and come back swearing it's the same
After three months in the grave
And then you wondered where it went to as I reached for you
But all I felt was shame and you held my lifeless frame
And I know it's long gone and
There was nothing else I could do
And I forget about you long enough
To forget why I needed to
Foto album na polici, tvé tváře se začínaly červenat
Býval jsi malé dítě s brýlema na velké manželské posteli
A tvá matka vypráví příběhy o tobě v baseballovém týmu
Říkáš mi o své minulosti, myslíc si, že tvá budoucnost budu já
A hodil jsi mi klíčky od auta, do prdele s patriarchátem
Klíčenka na zemi, vždycky jsme zmizeli z města bez upozornění
A po cestě jsem si říkala, teď to může být každou chvílí
Řekne, že je to láska, nikdy jsi to nenazval tím, co to vážně bylo
Až do chvíle, kdy jsme byli mrtví a pryč a pohřbení
Zkontroloval jsi pulz a vrátil se přísahajíc, že se nic nezměnilo
Po třech měsících v hrobu
A pak jsi přemýšlel, kam se to podělo, když jsem se ti snažila ozvat
Ale všechno, co jsem cítila byla stud a ty jsi držel mou postavu z níž vyprchal život
A vím, že je to dlouho pryč a
Nebylo nic dalšího, co jsem mohla udělat
A zapomínám na tebe dost dlouho
Na to, abych zapomněla, proč to vlastně bylo třeba
'Cause there we are again in the middle of the night
We're dancing ‘round the kitchen in the refrigerator light
Down the stairs, I was there
I remember it all too well
And there we are again when nobody had to know
You kept me like a secret but I kept you like an oath
Sacred prayer, and we'd swear
To remember it all too well, yeah
Protože nás tady znovu vidím, uprostřed noci
Tančíme kolem kuchyně při světle ledničky
Dolů po schodech, byla jsem tam
Pamatuju si to všechno až příliš dobře
A tady nás znovu vidím, když to nikdo neměl vědět
Držel jsi mě jako tajemství, ale já tě držela jako přísahu
Svatá modlitba a přísahali bychom
Že si to všechno budeme pamatovat až příliš dobře, yeah
Maybe we got lost in translation
Maybe I asked for too much
But maybe this thing was a masterpiece
'Til you tore it all up
Running scared, I was there
I remember it all too well
And you call me up again
Just to break me like a promise
So casually cruel in the name of being honest
I'm a crumpled up piece of paper lying here
'Cause I remember it all, all, all
Možná jsme se ztratili v překladu
Možná jsem žádala příliš
Ale možná tohle bylo mistrovské dílo
Dokud jsi ho celé neroztrhal
Utíkala jsem vystrašená, byla jsem tam
Pamatuju si to všechno až příliš dobře
A znovu mi voláš
Jen abys mě zlomil jako slib
Tak bezstarostně krutý ve jménu upřímnosti
Jsem zmačkaný kus papíru, co tu leží
Protože si to pamatuju všechno, všechno, všechno
They say all's well that ends well but I'm in a new hell
Every time you double-cross my mind
You said if we had been closer in age maybe it would have been fine
And that made me want to die
The idea you had of me who was she
A never-needy ever lovely jewel whose shine reflects on you
Not weeping in a party bathroom
Some actress asking me what happened,
You, that's what happened: you
You who charmed my dad with self effacing jokes
Sipping coffee like you're on a late night show
But then he watched me watch the front door all night willing you to come
And he said it's supposed to be fun turning twenty-one
Říkají konec dobrý, všechno dobré, ale já jsem v novém pekle
Pokaždé zradíš mou mysl
Řekl jsi, že kdybychom si byli věkově blíž, možná by to bylo v pohodě
A z toho jsem chtěla zemřít
Ta představa, co jsi o mně měl, kdo v ní byla ta holka?
Nikdy nepotřebný navždy půvabný šperk, co na tebe házel odlesky
Co neroní slzy v koupelně na párty
Nějaká herečka se mě ptala, co se stalo,
Ty, to se stalo: ty
Ty, ten který okouzlil mého tátu svýma sebe vysmívajícíma se vtipama
Posrkáváš kávu, jako bys byl v pozdní noční show
Ale on mě pak viděl sledovat vstupní dveře celou noc, chtíc, ať dorazíš
A řekl, že slavit dvacátý první narozeniny má být sranda
Time won't fly, it's like I'm paralyzed by it
I'd like to be my old self again, but I'm still trying to find it
After plaid shirt days and nights when you made me your own
Now you mail back my things and I walk home alone
But you keep my old scarf from that very first week
'Cause it reminds you of innocence and it smells like me
You can't get rid of it
'Cause you remember it all too well, yeah
'Cause there we are again when I loved you so
Back before you lost the one real thing you've ever known
Čas neutíká, je to jako bych jím byla zamražená
Ráda bych byla svým starým já, ale stále se ho snažím najít
Po dnech kostkovaných košil a nocích, kdy jsem byla jen tvá
Teď mi posíláš zpátky mé věci a já jdu domů sama
Ale nechal sis mou starou šálu z toho úplně prvního týdne
Protože ti připomíná nevinnost a voní jako já
Nemůžeš se jí zbavit, protože si to pamatuješ příliš dobře, yeah
Protože nás tady znovu vidím, když jsem tě tolik milovala
Dřív, než jsi ztratil tu jedinou opravdovou věc, co jsi kdy znal
It was rare, I was there
I remember it all too well
Wind in my hair, you were there
You remember it all
Down the stairs, you were there
You remember it all
It was rare, I was there
I remember it all too well
Bylo to vzácné, byla jsem tam
Pamatuju si to příliš dobře
Vítr v mých vlasech, byl jsi tam
Všechno si to pamatuješ
Dolů po schodech, byl jsi tam
Všechno si to pamatuješ
Bylo to vzácné, byla jsem tam
Pamatuju si to všechno až příliš dobře
And I was never good at telling jokes but the punch line goes
I'll get older but your lovers stay my age
From when your Brooklyn broke my skin and bones
I'm a soldier who's returning half her weight
And did the twin flame bruise paint you blue
Just between us did the love affair maim you too
Cause in this city's barren cold I still remember the first fall of snow
And how it glistened as it fell,
I remember it all too well
A nikdy jsem nebyla dobrá ve vyprávění vtipů, ale pointou je, že
Já zestárnu, ale tvé milenky zůstanou v mém věku
Když mi tvůj Brooklyn potrhal kůži a zlámal kosti
Jsem voják, co se vrací s půlkou své váhy
Zesmutnilla tě ta modřina z našeho dvoupaprsku?
Jen mezi námi, zmrzačila tě ta milostná aférka taky
Protože v pustém chladu tohodle velkoměsta si stále pamatuju první padání sněhu,
Který se třpytil, když padal,
pamatuju si to všechno až příliš dobře
Just between us did the love affair maim you all too well
Just between us do you remember it all too well
Just between us I remember it, (just between us), all too well
Wind in my hair I was there, I was there
Down the stairs I was there, I was there
Sacred prayer I was there, I was there
It was rare you remember it all too well
Wind in my hair I was there, I was there
Down the stairs I was there, I was there
Sacred prayer I was there, I was there
It was rare you remember it
Wind in my hair I was there, I was there
Down the stairs I was there, I was there
Sacred prayer I was there, I was there
It was rare you remember it
Wind in my hair I was there, I was there
Down the stairs I was there, I was there
Sacred prayer I was there, I was there
It was rare you remember it
Jen mezi námi, zmrzačila tě ta milostná aférka taky
Jen mezi námi, pamatuješ si to všechno až příliš dobře?
Jen mezi námi, já si to pamatuju (jen mezi námi), všechno až příliš dobře
Vítr v mých vlasech, byla jsem tam, byla jsem tam
Dolů po schodech, byla jsem tam, byla jsem tam
Svatá modlitba byla jsem tam, byla jsem tam
Bylo to vzácné, pamatuješ si to
Vítr v mých vlasech, byla jsem tam, byla jsem tam
Dolů po schodech, byla jsem tam, byla jsem tam
Svatá modlitba byla jsem tam, byla jsem tam
Bylo to vzácné, pamatuješ si to
Vítr v mých vlasech, byla jsem tam, byla jsem tam
Dolů po schodech, byla jsem tam, byla jsem tam
Svatá modlitba byla jsem tam, byla jsem tam
Bylo to vzácné, pamatuješ si to

Text přidala Lenin606

Text opravila Val811

Videa přidali Taysdrew, Lenin606

Překlad přidala wild_moon

Překlad opravila wild_moon

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault) se stal nejdelším songem v historii, který dosáhl na #1 v hitparádě Billboard Hot 100 s délkou 10 minut a 13 vteřin. (Taysdrew)
Reklama

Red (Taylor's Version)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.