Playlisty Kecárna
Reklama

Too Modern Life - text, překlad

playlist Playlist
Storms against the cause of man
and once again he's not alone
if you want to call his name
takes too long to ever know
Bouře proti příčině muže
a opět není sám
Chcete-li volat své jméno
trvá příliš dlouho, aby vůbec vědět
too many times you gotta bend
too modern life to understand
you watch yourself being hit by the waves
can you hear the drums that warn
against
you become like one of them
sell-out yourself in so many ways
příliš často musíš ohýbat
příliš moderního života k pochopení
budete dívat sami zasažení vlny
můžete slyšet bubny, které varují
proti
stanete se jako jeden z nich
sell-out si v mnoha směrech
I want to understand
do you want the chance
do you wanna be my oasis
lost illusions in the sand
it's like I understand
when you want to chance
do you wanna be my oasis
an illusion in the sand
we're always floating in this vacuum
Chci pochopit
chceš šanci
chceš být moje oáza
ztratil iluze v písku
je to jako chápu
chcete-li šanci
chceš být moje oáza
iluze v písku
jsme vždy plovoucí v tomto vakuu
such a shock being all alone
still wonder where this all begun
hear the voices call my name
strip me naked to the bone
takový šok, že úplně sám
ještě divit, kde to všechno začalo
slyšet hlasy volají mé jméno
proužek mě nahý až na kost
and now the ground began to shake
and as the dust accumulates
it rearranged my DNA
do what you try to keep alive
amidst the sound of the alarms
the end of life on this Monday
a nyní země začala třást
a jako prach se hromadí
to předělaný mé DNA
to, co si snaží udržet naživu
uprostřed zvuku alarmů
do konce života na toto pondělí
I want to understand
do you want to chance
do you wanna be my oasis
lost illusions in the sand
it's like I understand
when you want to chance
do you wanna be my oasis
an illusion in the sand
we're always floating in this vacuum
Chci pochopit
Chcete šanci
chceš být moje oáza
ztratil iluze v písku
je to jako chápu
chcete-li šanci
chceš být moje oáza
iluze v písku
jsme vždy plovoucí v tomto vakuu

Text přidala colabzzinka

Videa přidali Jardoslav, HannahHoney

Překlad přidala savvinka

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lick It

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.