Playlisty Akce
Reklama

New Generation - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Come around and take my hand
I’ll watch the sunshine in your face
Got no time for them
They don’t understand
We’re not the same
Pojď sem a vezmi mě za ruku
Budu se dívat, jak ti slunce svítí do tváře
Nemáme na ně čas
Oni to nechápou
My nejsme stejní
Now we do what we do the best
Roamin’ around we feel no stress
They say our lives is a mess
They don’t understand
We’re not the same
Děláme to, co umíme nejlíp
Touláme se, necítíme stres
Říkají, že máme v životě bordel
Oni to nechápou
My nejsme stejní
Don’t ever try to wake us up
We're kinda having off too much
Of your wasted days
It's your fairytales
We came to live and dedicate ourselves
Nesnažte se nás probudit
Už máme celkem dost
Těch vašich promrhaných dnů
To jsou ty vaše výmysly
Přišli jsme žít a plně se tomu oddat
From the facts and the observation
We’re the brand new generation
The world is changing under our hands
And we're not gonna stop for a minute
Can't you see that
It's far away
From what you say
It's not the way we deal with things
Breathe the life in
Come together
Oh that feels just much much better
Podle faktů a pozorování
Jsme zbrusu nová generace
Svět se mění pod našima rukama
A nezastavíme se ani na minutu
Copak nevidíte
Že je to daleko
Od toho, co říkáte
My takhle věci neřešíme
Vdechněte život
Pojďte k sobě blíž
No, to je o hodně lepší
Imagine you wouldn't do a thing
If they tried to tell you how to live
You wouldn't give a damn
They wouldn't understand
'Cause you're not the same
Představte si, že byste nic neudělali
Kdyby vám chtěli říkat, jak máte žít
Nezajímalo by vás to
Oni by vás nepochopili
Protože vy nejste stejní
Living by your rules is the sweetest thing
Now we know
And every little riot is a win
And we grow
Trouble makers, outlaws come together
Here we come alive more than ever
Nejlepší je žít podle vlastních pravidel
Teď to víme
A každý malý protest je vítězství
A rosteme
Potížisté a vyvrhelové se scházejí
Tak nás tu máte, živější než kdy dřív
Don’t ever try to wake us up
We're kinda having off too much
Of your wasted days
It's your fairytales
We came to live and dedicate ourselves
Nesnažte se nás probudit
Už máme celkem dost
Těch vašich promrhaných dnů
To jsou ty vaše výmysly
Přišli jsme žít a plně se tomu oddat
From the facts and the observation
We’re the brand new generation
The world is changing under our hands
And we're not gonna stop for a minute
Can't you see that
It's far away
From what you say
It's not the way we deal with things
Breathe the life in
Come together
Oh that feels just much much better
Podle faktů a pozorování
Jsme zbrusu nová generace
Svět se mění pod našima rukama
A nezastavíme se ani na minutu
Copak nevidíte
Že je to daleko
Od toho, co říkáte
My takhle věci neřešíme
Vdechněte život
Pojďte k sobě blíž
No, to je o hodně lepší
Don't mind those allegations
We're the brand new generation
Did you notice creation
of a brand new generation?
Neřešte ta obvinění
My jsme zbrusu nová generace
Všimli jste si, že se vytvořila
zbrusu nová generace?
False notice, allegations
Still the brand new generation
Don’t you notice we're the greatest
We're the brand new generation
Planý poplach, obviňování
Pořád jsme zbrusu nová generace
Copak nevidíte, že jsme nejlepší
Jsme zbrusu nová generace
From the facts and the observation
We’re the brand new generation
The world is changing under our hands
And we're not gonna stop for a minute
Can't you see that
It's far away
From what you say
It's not the way we deal with things
Breathe the life in
Come together
Oh that feels just much much better
Podle faktů a pozorování
Jsme zbrusu nová generace
Svět se mění pod našima rukama
A nezastavíme se ani na minutu
Copak nevidíte
Že je to daleko
Od toho, co říkáte
My takhle věci neřešíme
Vdechněte život
Pojďte k sobě blíž
No, to je o hodně lepší
False notice, allegations
Still the brand new generation
Don't you notice creation
of a brand new generation?
Planý poplach, obviňování
Pořád jsme zbrusu nová generace
Copak nevidíte, že se tvoří
zbrusu nová generace?
False notice, allegations
Still the brand new generation
Don't you notice creation
of a brand new generation?
Planý poplach, obviňování
Pořád jsme zbrusu nová generace
Copak nevidíte, že se tvoří
zbrusu nová generace?

Text přidal DanMuller

Text opravil DanMuller

Video přidal DanMuller

Překlad přidal DanMuller

Překlad opravil DanMuller

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Glow

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.