Playlisty Kecárna
Reklama

Love Is Nonsense - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

My mother said:
'Don't play with the gun
Courage means death but the clever run
Stay away from crimes and to god almighty pray
Avoid fire it can burn your skin
With water mass fight you can not win
A favourable wind can have unexpected ways'
Moje matka řekla:
'Nehraj si s tou zbraní
Odvaha znamená smrt, ale chytrost útěk
Vyvaruj se zločinům a modli se k všemohoucímu
Vyhni se ohni může ti popálit kůži
S velkou vodou nemůžeš vyhrát
Příznivý vítr může mít neočekávané cesty'
So why did you conceal the truth
The biggest evil so easy to prove
How great punishment do I deserve?
Tak proč jsi skryl pravdu
Největší zlo je jednoduché dokázat
Jak velký trest si zasloužím?
Love is nonsense, crushing bones
I wait on line but no ringtone
How to tape back my broken soul
It's gone and gone
Láska je nesmysl, drtí kosti
Čekám na lince, ale bez vyzváněcího tónu
Jak namotat zpátky mou zlomenou duši
Je pryč a pryč
Love is nonsense, crushing bones
I wait on line but no ringtone
How to tape back my broken soul
It's gone and gone
Láska je nesmysl, drtí kosti
Čekám na lince, ale bez vyzváněcího tónu
Jak namotat zpátky mou zlomenou duši
Je pryč a pryč
My father said:
'Believe in yourself
heaven exists but the right men choose hell
God bless you, boy, so let your passion bloom
Life's a gift, wasting time is a sin
Take it all, expect our heart breaking'
Můj otec řekl:
'Věř v sebe
Nebe existuje, ale opravdový muž si vybere peklo
Bůh ti žehnej, chlapče, tak nech tvou vášeň kvést
život je dar, plýtvání časem je hřích
vem si všechno, očekávej zlomené srdce'
Sorry I've failed
Now sitting in lonely room
Promiň selhal jsem
Teď sedím v opuštěném pokoji.
Love is nonsense, crushing bones
I wait on line but no ringtone
How to tape back my broken soul
It's gone and gone
Láska je nesmysl, drtí kosti
Čekám na lince, ale bez vyzváněcího tónu
Jak namotat zpátky mou zlomenou duši
Je pryč a pryč
Love is nonsense, crushing bones
I wait on line but no ringtone
How to tape back my broken soul
It's gone and gone
Láska je nesmysl, drtí kosti
Čekám na lince, ale bez vyzváněcího tónu
Jak namotat zpátky mou zlomenou duši
Je pryč a pryč
My broken soul
My broken soul
My broken soul
Broken soul
Moje zlomená duše
Moje zlomená duše
Moje zlomená duše
Zlomená duše

Text přidala zuzka263

Text opravil DanMuller

Video přidal DevilDan

Překlad přidala 1515

Překlad opravil DanMuller

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Leave a Message

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.